Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka NSZZ “Solidarność” w dniach 25-26 czerwca została wyłączona

Wycieczka NSZZ “Solidarność” w dniach 25-26 czerwca


Komisja Zakładowa informuje, że w dniach 25-26 czerwca 2022 r. zostanie zorganizowana wycieczka dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie.
W wycieczce może wziąć udział maksymalnie 100 członków naszej organizacji związkowej. Całkowity koszt, jaki poniesie uczestnik, zostanie podany w odrębnym komunikacie po zakończeniu negocjacji dotyczących zakwaterowania i wyżywienia z Hotelem “Pod Wulkanem” w Kluszkowcach koło Czorsztyna. Na obecnym etapie przewidywany koszt wycieczki to minimalnie 300 lub maksymalnie 350 zł od osoby.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Działalność NSZZ “Solidarność” w ZF Częstochowa została wyłączona

Działalność NSZZ “Solidarność” w ZF Częstochowa


W związku z pojawianiem się nieprawdziwych treści na portalach społecznościowych, zamieszczanych przez osoby wrogo nastawione lub niechętne związkowi zawodowemu NSZZ “Solidarność”, zawierających zarzuty, iż związek rzekomo nie działa dla dobra pracowników, poniżej przedstawiamy w skrócie informacje dotyczące działalności NSZZ “Solidarność” w zakładach IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie.
Ponadto informujemy, że przedstawiciele KZ NSZZ “Solidarność” nie będą brali udziału w dyskusjach i polemikach z osobami, które w ohydny sposób bezpodstawnie oczerniają innych i uprawiają brudną politykę tylko i wyłącznie dla swoich celów propagandowych, a na pewno nie mają na celu korzyści dla pracowników naszych zakładów. Czas pokazuje, kto działa dla dobra pracowników w celu utrzymania miejsc pracy i odpowiednich wynagrodzeń.
1) Podpisano aneks do Regulaminu Wynagrodzenia dotyczący zmiany naliczania podwyżek wynagrodzeń (zmieniono procentowy udział podwyżki wynikającej z absencji i oceny z 60/40% na 30/70%). Obecnie każdy pracownik, nawet z dużą absencją w pracy otrzymuje podwyżkę, w przeszłości pracownik taki w ogóle jej nie otrzymywał. Wprowadzono też pozytywne zmiany dotyczące wyrównania podwyżek dla osób powracających z urlopów wychowawczych, macierzyńskich i po dłuższym zwolnieniu lekarskim.
2) Zmieniono okres rozliczeniowy z 4-miesięcznego na 3-miesięczny, w niektórych okresach wprowadzano 1-miesięczny. Obecnie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
3) Corocznie negocjowany jest i regulowany wzrost podwyżek wynagrodzeń. W ostatnich 5 latach były one znaczące w porównaniu do poprzednich lat (wzrost stawki o kwotę 1275 PLN). O podpisanych porozumieniach pracownicy są informowani. Obecnie średnia stawka zasadnicza na produkcji wynosi około 3800 zł.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Baseny termalne tańsze dla członków NSZZ “Solidarność” została wyłączona

Baseny termalne tańsze dla członków NSZZ “Solidarność”


Dział: Aktualności