Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG została wyłączona

Posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG


W dniu 28 października 2020 r. w formie on-line odbyło się posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG. W spotkaniu uczestniczyło dwóch przedstawicieli z zakładu poduszek powietrznych i zakładu pasów bezpieczeństwa w ZF Automotive System Poland w Częstochowie. Z ramienia Zarządu ZF AG w spotkaniu uczestniczyła Sabina Jaskula – członek Zarządu, która przedstawiła obecną sytuację biznesową i ekonomiczną ZF Group, na którą wielki wpływ ma pandemia COVID-19.
Kryzysem zostały dotknięte wszystkie kraje, w którym są zlokalizowane zakłady ZF. We wszystkich zakładach została zmniejszona produkcja i sprzedaż wyrobów. W niektórych zakładach spowolnienie w produkcji trwa do chwili obecnej. Członkowie SC ERZ będący członkami rady nadzorczej przekazali informację, że w trzecim kwartale 2020 r. zanotowano poprawę sytuacji (w porównaniu do roku poprzedniego). Generalnie w zakładach ZF w Europie nie jest tak źle, jak wcześniej prognozował Zarząd ZF. Okazuje się, że w okresie od stycznia do września 2020 r. ZF Group uzyskała ok. 0,5 mld euro zysku.
Raporty członków ERZ z poszczególnych krajów
Polska: Omówiono porozumienie dotyczące postoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy, które zostało podpisane z pracodawcą. Przedstawiono informację dotyczącą przeprowadzonego procesu zwolnień grupowych, sytuację związaną z zatrudnianiem obcokrajowców w obliczu tych zwolnień i nieprzedłużaniu umów terminowych z polskimi pracownikami, nieakceptowalne przez pracowników naliczanie wysokości premii produkcyjnej oraz nadmierną pracę w godzinach nadliczbowych, wprowadzenie pracy zdalnej oraz inne działania w celu zminimalizowania zarażenia się pracowników COVID-19. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Najbliższe zaplanowane spotkania została wyłączona

Najbliższe zaplanowane spotkania


Na dzień 28 października 2020 r. zostało zaplanowane posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF Friedrichshafen AG. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele poszczególnych zakładów ZF w Europie. Z ramienia pracodawcy w posiedzeniu Forum ERZ uczestniczyć będzie Sabine Jaskula – członek Zarządu ZF Friedrichshafen AG.
Na 10 listopada 2020 r. zostało zaplanowane z kolei pierwsze spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją, rozpoczynające proces podwyżkowy na 2021 rok dla pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. w Częstochowie. Informacje z wyżej wymienionych spotkań będziemy przekazywać za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkania z pracodawcą w formie on-line została wyłączona

Spotkania z pracodawcą w formie on-line


W dniu 20 października 2020 r. Dyrekcja Zakładu IRS przedstawiła stronie związkowej propozycję podpisania porozumienia dotyczącego zwiększenia limitu nadgodzin dla osób zainteresowanych, które już w najbliższym czasie nie będą mogły świadczyć pracy w nadgodzinach z uwagi na przekroczenie obowiązującego limitu.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie wyraziła zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego zwiększenia limitu nadgodzin dla pracowników na 2020 rok. Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju, wywołująca stres oraz obawy u pracowników przed zarażeniem się koronawirusem, uniemożliwia podpisanie takiego porozumienia. Pracownicy chcą powrotu do świadczenia pracy w systemie trzyzmianowym, mają dość nadmiernej pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności