Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Parking dla uczestników wycieczki została wyłączona

Parking dla uczestników wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, iż Dyrekcja zakładu IRS wyraziła zgodę na zaparkowanie samochodów przez nasze koleżanki i kolegów (uczestników organizowanej wycieczki) na terenie zakładu przy ul. Rolniczej 33 w okresie od godz. 6.15 w dniu 25 czerwca 2022 r. do godz. 22.30 dnia 26 czerwca.
Zgodnie z informacją pozyskaną od Pracodawcy bardzo prosimy, aby w tym celu wykorzystać parking główny z wjazdem przez bramę A. Ważne: w celu skorzystania z parkingu prosimy zabrać identyfikator pracowniczy!
Informacje związkowe są również dostępne na naszym profilu FB –
Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland: www.facebook.com/profile.php?id=100078402091672.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka NSZZ „Solidarność” w dniach 25-26 czerwca została wyłączona

Wycieczka NSZZ „Solidarność” w dniach 25-26 czerwca


Komisja Zakładowa informuje, że pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na organizowaną w dniach 25-26 czerwca br. wycieczkę dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Całkowity koszt uczestnika wynosi 350 zł od osoby.
W programie wycieczki m.in. wjazd wyciągiem na górę Wdżar, rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim, spływ przełomem Dunajca – do wyboru tratwą lub pontonem, zwiedzanie miejscowości uzdrowiskowej Szczawnica, wjazd kolejką linową na „Homole” oraz uroczysta kolacja wraz z zabawą integracyjną.
Zgłoszeń prosimy dokonywać w Biurze Komisji Zakładowej lub telefonicznie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 2 czerwca 2022 r. od godz. 9.45 odbyło się spotkanie Dyrekcji IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji biznesowej i ekonomicznej naszych zakładów oraz podjęcie rozmów w sprawie przedstawionej Pracodawcy przez NSZZ „Solidarność” inicjatywy wprowadzenia dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Strona związkowa poinformowała Pracodawcę, że obecnie Pracownicy nie są usatysfakcjonowani z otrzymywanych wysokości wynagrodzeń. Coraz większa inflacja w kraju, na poziomie przekraczającym obecnie już wskaźnik dwucyfrowy, sięgająca prawie 14% oraz osiąganie przez Pracowników w bieżącym roku niższych od oczekiwanych wysokości dodatków wchodzących w skład wynagradzania przekłada się bezpośrednio na obniżenie ich poziomu materialnego i stanowi coraz to większy problem dla zapewniania ich rodzinom odpowiednich standardów życia. Zdaniem Pracowników obecne wysokości wynagrodzeń są zdecydowanie za niskie w porównaniu do ich zaangażowania i wkładanego wysiłku fizycznego oraz psychicznego do realizacji zakładanych coraz to większych celów produkcyjnych.
Dyrekcja zapewniła stronę społeczną, że wszystkie problemy związane z obecną sytuacją (zakłócenie łańcuchu dostaw, lockdown w Chinach, wojna na Ukrainie oraz brak komponentów) powodują coraz gorszą sytuację dotyczącą płynności finansowej całej grupy ZF, w tym również naszej Dywizji R. Kwiecień 2022 r. jest pierwszym miesiącem w historii, gdy ZF zanotowało stratę na poziomie 150 mln Euro (odnotowano sprzedaż wolumenu mniejszą o 6,2% licząc r/r). Sytuacja, jaka panuje obecnie w zakładzie IRS, jest coraz gorsza i w czerwcu nie napawa optymizmem. Nadmiar około 150 pracowników produkcji w stosunku do zapotrzebowania na zrealizowanie bieżącej planowej produkcji nie pozwala Pracownikom na osiąganie większych wynagrodzeń (z tego tytułu mniejsza wydajność oraz brak nocnych zmian i pracownikom trzeba zapłacić, mimo że nie świadczą pracy). To wszystko powoduje niepotrzebne koszty i straty finansowe zakładu.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności