Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne A.D. 2021 została wyłączona

Życzenia Wielkanocne A.D. 2021


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie Regulaminów Pracy i Wynagradzania została wyłączona

Uzgadnianie Regulaminów Pracy i Wynagradzania


W dniu 24 marca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie zainicjowało proces konsultacji w celu uzgodnienia i wprowadzenia w życie nowych zapisów do obowiązujących już Regulaminów Pracy i Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Automotive Systems Poland.
W pierwszej kolejności omówiono wstępne zapisy, które będą wprowadzone do Regulaminu Pracy. Przygotowany przez Dyrekcję HR wstępny projekt Regulaminu Pracy zawierający także postulaty strony związkowej zostanie skonsultowany z Działem Kadr, a następnie przedstawiony NSZZ „Solidarność” do akceptacji lub wprowadzenia dodatkowych ewentualnych korekt. Strona związkowa przyjęła propozycję Dyrekcji HR w sprawie przedstawionego planu pracy nad nową treścią Regulaminu Pracy. Obie strony zadeklarowały, że po zakończeniu prac nad nowym regulaminem Pracy przystąpią do prac nad Regulaminem Wynagradzania.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR ZF ASP. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła obecną sytuację Zakładu, która wynika z redukcji zamówień w okresie przedświątecznym ze strony większości klientów.
Na obecną chwilę na przypadający okres przedświąteczny jest nadmiar 110 pracowników dziennie, dla których Pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracy. Pracodawca ponownie zaproponował NSZZ „Solidarność” wydłużenie okresu rozliczeniowego do 6 miesięcy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego, który obowiązywałby do 31 sierpnia br. oraz odpowiednie zmiany harmonogramu pozwoliłyby Dyrekcji na większą elastyczność w kwestiach zatrudnienia. Zdaniem Pracodawcy wymienione działania są podejmowane w trosce o utrzymanie, a nawet zwiększenie w przyszłości zatrudnienia w zakładzie.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na wydłużenie obowiązującego 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz absolutnie nie akceptuje przedstawionych projektów zmian harmonogramu, zakładających dla pracowników świadczenie pracy na zmianach po 6 dni w godzinach nocnych oraz 6 dni na II zmianach.
Byłby to zbyt uciążliwy system dla pracowników, zarówno pod względem fizycznym i psychicznym. Ponadto świadczenie pracy w dniu wolnym, jakim jest sobota pozbawia pracowników do należytego odpoczynku w gronie rodzinnym oraz pozbawia możliwości uzyskania większego wynagrodzenia dla pracowników, którzy chętnie pracowaliby w godzinach nadliczbowych. Takie działania nie przynoszą korzyści dla pracowników i nie mogą zostać zaakceptowane przez NSZZ „Solidarność”.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności