Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


Wszystkich pracowników zatrudnionych w IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że na dzień 29 września br. zostało zaplanowane spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP.
Spotkanie zostanie poświęcone uzgodnieniu wysokości podwyżek dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, które będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2022 roku.
O efektach rozmów z Pracodawcą dotyczących przyszłorocznych podwyżek będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem komunikatów.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odbiór voucherów została wyłączona

Odbiór voucherów


Wszystkich zainteresowanych informujemy, że od dnia 10 września 2021 r. w Biurze Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność (lok. 300G) można osobiście dokonać odbioru wcześniej zarezerwowanych przez członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” voucherów na domki i apartamenty do zrealizowania pobytu w Holiday Park & Resort.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem odbioru zarezerwowanego vouchera jest wcześniejsze dokonanie wpłaty równowartości kwoty należnej za ten voucher na rachunek bankowy Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 3 września 2021 roku o godz. 11.00 odbyło się ponowne spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono przedstawiony stronie związkowej przez Pracodawcę projekt aneksu do Regulaminu Pracy dotyczący jedynie jednorazowego wydłużenia okresu rozliczeniowego z 2-miesięcznego na 4-miesięczny (okres wrzesień-grudzień 2021 r.) w zakładach IRS i SBS oraz ewentualnego skierowania Pracowników na przestój w przypadku, gdy w tym okresie rozliczeniowym obejmującym wrzesień do grudnia 2021 r. wystąpi nierównomierny rozkład czasu pracy w poszczególnych miesiącach i okaże się, że w grudniu br. Pracodawca nie będzie mógł zapewnić pracy na wszystkie zaplanowane dni robocze. Pracownicy w takim przypadku będą mieć wypłacane wynagrodzenie postojowe (100% za dzień wynikający ze stawki zasadniczej osobistego zaszeregowania pracownika). Przestój nie będzie miał zastosowania w stosunku do Pracowników, którzy w tym czasie mają zaplanowane urlopy oraz tych, którzy mimo, że nie mają zaplanowanego urlopu, będą chcieli go wykorzystać.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności