Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Porozumienie podwyżkowe kończące spory zbiorowe została wyłączona

Porozumienie podwyżkowe kończące spory zbiorowe


W dniu 26 października 2022 r. odbyło się spotkanie początkujące wejście w etap mediacji w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym wypracowania i uzgodnienia waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń na 2023 r.
Spotkanie prowadził mediator wskazany przez ministra. W trakcie spotkania przedstawiciele związków zawodowych oraz Dyrekcja Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie przedstawili mediatorowi swoje stanowiska oraz treść protokołu rozbieżności z dnia 22 września.
W wyniku przeprowadzonych rozmów mediacyjnych w godz. 10.00-16.00 wszystkie strony biorące udział w toczącym się sporze zbiorowym wypracowały, ustaliły i uzgodniły kompromisową treść porozumienia podwyżkowego kończącego jednocześnie spór zbiorowy wszczęty w dniu 7 kwietnia 2022 r. oraz spór zbiorowy wszczęty w dniu 24 sierpnia 2022 r. Poniżej prezentujemy tekst porozumienia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 17 listopada „Solidarność” organizuje manifestację została wyłączona

17 listopada „Solidarność” organizuje manifestację


Po dwóch turach rozmów z rządem „Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada 2022 r. protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu nie gwarantują realizacji jego postulatów. „Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów” – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.
NSZZ „Solidarność” żąda realizacji trzech podstawowych postulatów:
• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników
• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie na etapie mediacji w sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie na etapie mediacji w sporze zbiorowym


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie poduszek powietrznych i w Zakładzie pasów bezpieczeństwa, że w związku z toczącym się sporem zbiorowym, dotyczącym waloryzacji podwyżek za 2022 r. i wzrostu wynagrodzeń na 2023 r., spotkanie mediacyjne z udziałem mediatora wskazanego decyzją ministra właściwego do spraw pracy Dariusza Salomona z przedstawicielami strony społecznej oraz Pracodawcy zostało zaplanowane na dzień 26 października o godz. 10.00.

Dział: Aktualności