Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ogłoszenie MPKZP została wyłączona

Ogłoszenie MPKZP


W dniu 30.06.2014 Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów MPKZP przy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zgodnie ze Statutem Pkt.8, §37.4. podjęło uchwałę ustalającą górną wysokość udzielanych przez MPKZP pożyczek:

 

§ Kwota wkładu do 1000 zł – górna granica 1500 zł + wkład,
§ Kwota wkładu powyżej 1000 zł do 3000 zł – górna granica 2500 zł + wkład,
§ Kwota wkładu powyżej 3000 zł – górna granica 3500 zł + wkład.

 

Uchwała weszła w życie z dniem 01.07.2014 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy oraz regulacje płacowe została wyłączona

Regulamin Pracy oraz regulacje płacowe


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o w Częstochowie, mimo zapewnień ze strony Dyrekcji, do dnia dzisiejszego (10 lipca) nie otrzymała nowego projektu Regulaminu Pracy oraz nowych zasad przyznawania podwyżek dla pracowników. Komisja Zakładowa oczekuje od Dyrekcji jak najszybszego przekazania wyżej wspomnianych projektów, by nie odkładać przystąpienia do rozmów mających na celu wypracowania porozumienia i zapisów, które pozwolą na podpisanie nowego Regulaminu oraz zasad przyznawania podwyżek. Jednocześnie informujemy, że Komisja Zakładowa jeszcze w marcu przekazała Dyrekcji swoje propozycje zasad przyznawania podwyżek. Mimo prowadzonych rozmów dotyczących tego projektu do 10 czerwca nie został on zaakceptowany przez Dyrekcję. Zdaniem Komisji Zakładowej przekładanie w czasie wprowadzenia nowych zapisów jest działaniem celowym, aby uniemożliwić ich obowiązywanie przy następnych podwyżkach wynagrodzeń. Dyrekcja TRW Polska w Częstochowie nie informowała również Komisji Zakładowej o zmianach dotyczących sporządzania przez pracowników planów urlopowych. Według przedstawionej na spotkaniach Dyrekcji z Osobami Zaufania informacji plany urlopowe pracownicy będą mogli sporządzać i ustalać z pracodawcą na każde półrocze, a nie jak dotychczas, raz na rok do końca stycznia. Jeszcze raz okazuje się, że Dyrekcja chce wprowadzać zmiany bez jakichkolwiek konsultacji ze związkami zawodowymi. Komisja Zakładowa oczekuje od Dyrekcji wyjaśnień i rozmów w powyższej sprawie.Wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zapewniamy, że Komisja Zakładowa nie zaakceptuje i nie podpisze z Dyrekcją żadnych nowych zapisów, które będą działały na niekorzyść pracownika.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania UPAŁY: Pracodawco, pamiętaj o obowiązkach została wyłączona

UPAŁY: Pracodawco, pamiętaj o obowiązkach


Jest upał – pracodawco, zadbaj o pracowników! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę wymęczonym pracownikom. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje.

 

Czytaj więcej..

Dział: Aktualności