Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe została wyłączona

Regulacje płacowe


W dniu dzisiejszym Prezydium Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją HR, na którym przedstawiło w oparciu o przesłany projekt Dyrekcji TRW Polska w Częstochowie, swój nowy projekt  regulujący zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dyrekcja HR przyjęła projekt celem konsultacji z Dyrekcją TRW Polska w Częstochowie. Następne spotkanie dotyczące wypracowania wspólnego stanowiska i wprowadzenia nowych zapisów zaplanowano w połowie sierpnia b.r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe została wyłączona

Regulacje płacowe


W dniu dzisiejszym przedstawiciele Prezydium Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją HR dotyczącym konsultacji i negocjacji wprowadzenia nowych zapisów regulujących zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Na spotkaniu Dyrektor HR przedstawił nowy projekt Dyrekcji TRW oraz przedstawiony został nowy projekt Komisji Zakładowej. Oba przedstawione projekty  dotyczące wprowadzenia nowych zapisów regulacji płacowych będą przedmiotem następnych spotkań. Następne spotkanie zaplanowano w następnym tygodniu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ogłoszenie MPKZP została wyłączona

Ogłoszenie MPKZP


W dniu 30.06.2014 Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów MPKZP przy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zgodnie ze Statutem Pkt.8, §37.4. podjęło uchwałę ustalającą górną wysokość udzielanych przez MPKZP pożyczek:

 

§ Kwota wkładu do 1000 zł – górna granica 1500 zł + wkład,
§ Kwota wkładu powyżej 1000 zł do 3000 zł – górna granica 2500 zł + wkład,
§ Kwota wkładu powyżej 3000 zł – górna granica 3500 zł + wkład.

 

Uchwała weszła w życie z dniem 01.07.2014 r.

Dział: Aktualności