Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pikieta przed siedzibą Zarządu Spółki LIDL Polska została wyłączona

Pikieta przed siedzibą Zarządu Spółki LIDL Polska


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że 9 września (we wtorek) przed siedzibą zarządu spółki Lidl Polska, a zarazem jej centrum dystrybucyjnym w Tarnowie Podgórnym koło Poznania, zostanie przeprowadzona pikieta. Pikieta odbędzie się w ramach kampanii związkowej mającej na celu ustanowienie dialogu z pracodawcą, uznanie organizacji zakładowej, poprawę warunków pracy oraz przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy związkowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” o  udział w przeprowadzanej pikiecie. Prosimy wszystkie  zadeklarowane  osoby  chętne do udziału w pikiecie o powiadomienie do 8 września Działu Rozwoju Związku Regionu, tel. 34 360 55 77, 607 193 244, e-mail: drz.czest@solidarnosc.org.pl. Transport z miejsca zbiórki godz. 7.00 parking  (Rynek Wieluński) zapewnia Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ubezpieczenie grupowe w PZU Życie została wyłączona

Ubezpieczenie grupowe w PZU Życie


W dniu 30 sierpnia przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie spotkali się z Panią Kierownik Mariolą Garus z PZU Życie. Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia zapisów każdego wariantu ubezpieczenia grupowego obowiązujących dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na okres trzech lat. Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych wariantów ubezpieczenia znajdują się w menu górnym w zakładce ,,Strefa Związkowca” a następnie w dziale „Ubezpieczenie grupowe”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe została wyłączona

Regulacje płacowe


W dniu 29 sierpnia o godz. 10.30 Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia nowych zapisów regulujących zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W trakcie spotkania wypracowano nowe zasady przyznawania podwyżek. Pozostała jedynie kwestia dopracowania i sprecyzowania zapisów w części dotyczącej poszczególnych punktów mających wpływ na ocenę pracownika. Jednocześnie Prezydium Komisji Zakładowej przedstawiło Dyrekcji pytania dotyczące spraw bieżących w zakładach oraz obecnej produkcji i stanu zatrudnienia. Dyrekcja omówiła sytuację obecnej produkcji i jej planów na przyszłość w zakładzie TRW IRS oraz TRW SBS. Zatrudnienie pozostaje na niezmienionym poziomie. Redukcja w zatrudnieniu nastąpi jedynie w zakładzie TRW IRS i będzie dotyczyła jedynie pracowników Agencji Pracy Tymczasowej.

Dział: Aktualności