Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Po przejęciu TRW Automotive przez niemiecki ZF Fredrichshafen została wyłączona

Po przejęciu TRW Automotive przez niemiecki ZF Fredrichshafen


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, iż zgodnie z art. 26.1 obowiązującej Ustawy o związkach zawodowych dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie zakładową organizację związkową o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. W myśl art. 26.1 pkt. 3 w/w Ustawy, jeżeli dotychczasowy i nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładową organizacją związkową w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach. Z przedstawionych przepisów Ustawy o związkach zawodowych jasno wynika, że w zakładzie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie stroną, która będzie negocjować z pracodawcą w/w działania jest Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność”. Jakie korzyści i w jakim stopniu z tego tytułu będą wynegocjowane i zapisane dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, zależeć będzie przede wszystkim w silnym Związku Zawodowym, w szczególności w jego liczebności. Informujemy, że Komisja Zakładowa jest w posiadaniu dokumentów m.in. układów zbiorowych oraz porozumień jakie dotychczas obowiązują w koncernie ZF. Dla przykładu podajemy najmniejszą płacę pracowników produkcji jaka obowiązuje w zakładach ZF w Niemczech, wynosi ona 2 120 Euro. Bierne obserwowanie przez pracowników przejęcia zakładów TRW w Częstochowie przez koncern ZF nie przyniesie pracownikom żadnych wymiernych korzyści.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nadzwyczajne posiedzenie ERZ została wyłączona

Nadzwyczajne posiedzenie ERZ


W dniach 16 -17 października 2014 roku we Frankfurcie nad Menem odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej TRW, dotyczące omówienia sytuacji związanej z przejęciem zakładów TRW przez koncern ZF. Z ramienia Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w spotkaniu tym będzie uczestniczył kol. Artur Czarnota.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu 3 października 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, na którym obie strony omówiły projekt Dyrekcji TRW dotyczący nowego Regulaminu Pracy dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W wyniku przeprowadzonych rozmów nie wypracowano wspólnego jednolitego Regulaminu Pracy. Jednocześnie na spotkaniu Prezydium przedstawiło Dyrekcji swoje spostrzeżenia i poprawki do projektu nowego Regulaminu Pracy. Zobowiązano także Dyrekcję TRW Polska do przyspieszenie spotkań z Komisją Zakładową w celu negocjacji, uzgodnienia i wypracowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dokument taki byłby mile widziany przez pracowników, którzy już w niedługim czasie zostaną przejęci przez innego pracodawcę, jakim jest koncern niemiecki ZF. Dotychczasowe działania Dyrekcji w powyższej sprawie, krótko mówiąc, są destrukcyjne. O dalszych postępach w negocjacjach w powyższych sprawach będziemy powiadamiać odrębnymi komunikatami.

Dział: Aktualności