Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania UPAŁY: Pracodawco, pamiętaj o obowiązkach została wyłączona

UPAŁY: Pracodawco, pamiętaj o obowiązkach


Jest upał – pracodawco, zadbaj o pracowników! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę wymęczonym pracownikom. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje.

 

Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nasi delegaci na posiedzeniu Forum ERZ została wyłączona

Nasi delegaci na posiedzeniu Forum ERZ


W dniach 24-25 czerwca 2014 roku Artur Czarnota oraz Rafał Gomoluch jako przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyli w posiedzeniu Forum Europejskiej Rady Zakładowej w Dusseldorfie. Podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu TRW w Europie zostały przedstawione i omówione obecne problemy wszystkich zakładów TRW w Europie oraz bieżące kłopoty z uruchomieniem produkcji w nowym zakładzie szycia poduszek w TRW Roman w Rumunii. Z informacji przekazanych przez Pana Wiceprezydenta Franka Mullera wynika, że nowy zakład TRW w Roman boryka się z brakiem chętnych do pracy wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów potrzebnych do należytego wdrażania i utrzymania produkcji. Zarząd TRW w Europie daje czas zakładowi TRW w Roman do końca 2015 roku, aby do tego czasu można było zatrudniać w nim 1000 osób i rozwinąć produkcję szycia poduszek powietrznych na odpowiednim i zadowalającym poziomie jakościowym i wydajnościowym.

 

Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość składek członkowskich została wyłączona

Wysokość składek członkowskich


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 roku podjęła Uchwałę nr 49/2014, gdzie wdrożyła nowe zapisy Uchwały Komisji Krajowej nr 30/2013 dotyczące sposobu naliczania i odprowadzania składek członkowskich. W związku z błędną interpretacją zapisów Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie utrzymała wysokość składek na poziomie 1% uprzednio zapisanych w starych deklaracjach członkowskich, co przełożyło się jednocześnie na wzrost potrącanych składek dla członków NSZZ “Solidarność” zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Zakładowa NSZZ ” Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014 roku postanowiła z dniem 1 czerwca 2014 roku ustalić i wprowadzić dla wszystkich członków związku zawodowego NSZZ “Solidarność” zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie najniższą wysokość składki na poziomie 0,82%, dostosowując do zapisów przedstawionych w Uchwale Komisji Krajowej, a zawartych w nowych deklaracjach. Jednocześnie z dniem 1 czerwca 2014 roku traci moc Uchwała KZ nr 49/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotycząca wysokości składek na poziomie 1%. Inne zapisy dotyczące potrącania składek pozostają bez zmian. Uchwała nr 65/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 roku jest wiążąca z dniem 1 czerwca 2014 roku dla wszystkich członków zrzeszonych w Organizacji Zakładowej TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie i nie wymaga ponownej zgody członka związku zawodowego na potrącanie składki w wysokości 0,82%, ponieważ jest to zapis bardziej korzystny dla członka Związku.

Dział: Aktualności