Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pakiet opieki medycznej oraz czasowy system czterozmianowy w TRW IRS została wyłączona

Pakiet opieki medycznej oraz czasowy system czterozmianowy w TRW IRS


W dniu 19 lutego br. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyło w spotkaniach z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkań omówiono realizację planu wprowadzenia dla pracowników pakietu dodatkowej opieki medycznej typu standard w PZU Życie, opłacanego przez pracodawcę oraz planowane przez Dyrekcję TRW IRS uruchomienie pracy w systemie czterozmianowym dla pracowników zatrudnionych na dwóch liniach produkcyjnych w BU-3 na okres 2 miesięcy.
Prezydium przedstawiło Dyrekcji swoje stanowisko do planowanej zmiany systemu pracy, które zostanie przeanalizowane do końca lutego. Wprowadzenie zmiany systemu pracy dla pracowników zatrudnionych na w/w liniach produkcyjnych, po pozytywnym rozpatrzeniu propozycji związku zawodowego nastąpi z dniem 16 marca 2015 roku.
Wprowadzenie pakietu dodatkowej opieki medycznej nastąpi po przeprowadzonej przez PZU Życie akcji informacyjnej wśród pracowników. Pracownicy dokładnie zapoznają się, z jakich usług medycznych będą mogli skorzystać i na jakich warunkach. Dokładna data uruchomienia usługi dodatkowego pakietu medycznego będzie uzależniona od dalszych konsultacji ze stroną społeczną – Związku Zawodowego i Rady Pracowników oraz wypracowania porozumienia, na jakich zasadach będzie mógł pracownik z niego skorzystać.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 1% podatku dla potrzebującego została wyłączona

1% podatku dla potrzebującego


sloneczko_2015Nazywam się Jacek Chudy, mam 35 lat i mieszkam w małej miejscowości koło Częstochowy. Mam żonę i 7-letnią córeczkę. Pracowałem przez całe swoje dotychczasowe zawodowe życie (około 15 lat) w znajdującym się w pobliskiej miejscowości zakładzie stolarsko-tartacznym, w wyuczonym zawodzie stolarz.
Tam też w dniu 13 września 2014 roku doszło do wypadku, w wyniku którego moje prawe przedramię uległo zmiażdżeniu i amputacji przez maszynę, na której pracowałem. Mimo podjętej przez lekarzy próby ratowania ręki: złożenia kości, rekonstrukcji tętnicy ramiennej i przywrócenia krążenia – niedokrwione komórki obumarły, doszło do wstrząsu i zakażenia. Ponieważ mój stan był krytyczny, lekarze podjęli decyzję o amputacji ręki na wysokości ramienia dla ratowania mojego życia.
Teraz próbuję w miarę możliwości powrócić do normalnego życia, co jest dość trudne. ponieważ najprostsze czynności okazują się niemożliwe do wykonania jedną ręką. Kontaktowałem się z zakładami protetycznymi odnośnie protezy odpowiedniej dla osoby o tak wysokiej amputacji, gdy pozostaje tak naprawdę tylko samo ramię. Koszt protezy która mogłaby ułatwić moje życie, to około 120 000 zł, plus koszty związane z serwisowaniem i użytkowaniem. Jest to dla mnie kwota bardzo wysoka, a dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewielkie.
Zwracam się z prośbą do Państwa pomoc, każda kwota ma dla mnie znaczenie. Jestem podopiecznym fundacji “Słoneczko” (www.fundacja-sloneczko.pl) i tam też mam założone subkonto, na które proszę kierować ewentualne wpłaty:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko”, 77-400 Złotów, Stawnica 33A numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, z dopiskiem: 211/C Jacek Chudy – darowizna.
Aby przekazać 1% podatku należy:
w rubryce KRS wpisać 0000186434
w rubryce cel szczegółowy wpisać: Jacek Chudy symbol 211/C.

 

Z góry dziękuję za każdą przekazaną pomoc,
Jacek Chudy

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania POGOTOWIE STRAJKOWE: Uchwała ZR przypomina o obowiązku uczestnictwa w akcjach protestacyjnych została wyłączona

POGOTOWIE STRAJKOWE: Uchwała ZR przypomina o obowiązku uczestnictwa w akcjach protestacyjnych


“W związku ogólnopolskim międzyzwiązkowym pogotowiem strajkowym Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” zgodnie z par. 15 ust. 4 Statutu NSZZ “Solidarność” – głosi uchwała Zarządu Regionu podjęta na posiedzeniu 17 lutego – zobowiązuje członków Organizacji Związkowych NSZZ “Solidarność” Regionu Częstochowskiego do obowiązkowego uczestniczenia w akcjach protestacyjnych lub w innych formach protestu organizowanych przez Komisję Krajową i Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność”.
Działania będą uzależnione od sytuacji w kraju i decyzji Komisji Krajowej.
Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” zobowiązuje Komisje Zakładowe do organizowania nadzwyczajnych zebrań w celu przekazywania bieżących informacji otrzymanych od Zarządu Regionu”.

Dział: Aktualności