Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Strona internetowa KSPM została wyłączona

Strona internetowa KSPM


Wszystkich członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie informujemy, że Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ “Solidarność”, do której należy również nasza Organizacja, posiada swoją stronę internetową pod adresem: www.kspm-solidarnosc.pl.
Na stronie na bieżąco można zapoznawać się z informacjami dotyczącymi różnych problemów oraz ich sposobie rozwiązywania przez Organizacje Związkowe NSZZ “Solidarność” zakładów przemysłu motoryzacyjnego zrzeszonych w Sekcji Krajowej.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie Komisji BHP została wyłączona

Spotkanie Komisji BHP


W dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie Komisji BHP. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, pracownicy działu BHP, lekarz zakładowy placówki “Nasza Przychodnia”, pracownicy odpowiedzialni za prace związane z utrzymaniem Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Spotkanie prowadził Dyrektor HR.
Przedstawiono i omówiono:
– Wyniki w zakresie bezpieczeństwa w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.; w oparciu o zarejestrowane wskaźniki wypadkowe w zakładach TRW IRS i TRW SBS do 30 kwietnia br. zanotowano na obu zakładach 6 wypadków
– Ocenę stanu zdrowia pracowników w oparciu o opiekę profilaktyczną za I kwartał 2015 r. Zmiany w dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych (skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskie)
– Zakres prac związanych z utrzymaniem oraz prowadzonymi inwestycjami w Zakładzie Poduszek Powietrznych (od 18 maja zmniejszy się o 55 liczba miejsc na parkingu dzierżawionym od firmy Klima). Dyrekcja TRW IRS rozważa kilka ofert nabycia nowych miejsc parkingowych
– Zakres prac związanych z utrzymaniem Zakładu Pasów Bezpieczeństwa oraz prowadzonymi inwestycjami
– Planowane/prowadzone działania w zakresie: – bezpieczeństwa; – środowiska; – realizacji wymogów korporacyjnych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją


W dniu 6 maja 2015 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w planowanym spotkaniu z Dyrekcją zakładu TRW SBS w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR. Podczas spotkania omówiono sprawy związane w relacjach pracowników i liderów w/w zakładzie oraz sprawy bieżące i produkcyjne.
Poniżej prezentujemy protokół_ze_spotkania.

Dział: Aktualności