Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 29 SIERPNIA: Obchody 35-lecia “Solidarności” została wyłączona

29 SIERPNIA: Obchody 35-lecia “Solidarności”


35_lat_nszz_s_logo_oficjalne_600Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie informuje związkowców, którzy zadeklarowali chęć udziału w centralnych obchodach 35-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” (całodniowy festyn i wieczorny koncert – wystąpi m.in. Chris de Burgh) w Gdańsku w sobotę 29 sierpnia br., że od 10 lipca należy wpłacać w biurze Komisji Zakładowej kwotę 150 złotych jako całkowity koszt uczestnika (2 noclegi zarezerwowane w ośrodku w Gdańsku-Sobieszewie, 1 obiadokolacja oraz 2 śniadania).
Wyjazd z Częstochowy 28 sierpnia, powrót – 30 sierpnia. Dokładną godzinę wyjazdu oraz program uroczystości podamy w późniejszym terminie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zakładowe Zebranie Delegatów została wyłączona

Zakładowe Zebranie Delegatów


zzd_trw_2015_1060210

W dniu 26 czerwca 2015 roku w auli budynku Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12 w Częstochowie odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, podczas którego Komisja Zakładowa oraz Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania za pierwszy rok działalności w bieżącej kadencji 2014-2018. Komisja Zakładowa otrzymała absolutorium.
Gośćmi ZZD byli Grzegorz Adamczyk z ramienia Komisji Krajowej, przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński oraz Jarosław Bernat i Dorota Kaczmarek z Regionalnej Komisji Wyborczej. Komisja Zakładowa wyjaśniła zebranym delegatom wszystkie nieprawdziwe kwestie pojawiające się w ostatnim okresie na terenie zakładów TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, m.in. w pisemku „Związkowiec”. Komisja Rewizyjna jednoznacznie stwierdziła, że w Komisji Zakładowej nie było i nie ma żadnych nieprawidłowości finansowych, majątkowych, a także w prowadzonej dokumentacji finansowej i wewnątrzzwiązkowej. Informacje zawarte we wspomnianym „Związkowcu” nie polegały na prawdzie i są cząstkowymi stwierdzeniami, nie pokazującymi rzeczywistych faktów.
Po dyskusji, w której padły głosy o niezgodzie na destrukcyjne działania, osłabiające siłę Organizacji Związkowej i nie służące jej wizerunkowi, delegaci zdecydowali o skreśleniu kol. Artura Czarnoty z szeregów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Jednocześnie Zakładowe Zebranie Delegatów postanowiło – wobec otrzymania absolutorium (skwitowania) przez Komisję Zakładową – nie głosować wniosku o odwołanie przewodniczącego KZ kol. Stanisława Kołodziejczyka.
Komisja Zakładowa otrzymała jednoznaczne wsparcie delegatów i będzie kontynuować konstruktywne działania w celu dalszej poprawy warunków płacowych i pracowniczych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Komu służy „Związkowiec”? została wyłączona

Komu służy „Związkowiec”?


Bliżej nieokreślony autor lub grupa tzw. „związkowców” (od nazwy nielegalnie kolportowanych w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie ulotek), prowadzi nagonkę na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, przekazując pracownikom nieprawdziwe informacje i fałszywe oskarżenia pod jego adresem.
Przedmiotem oskarżeń i pomówień jest m.in. rzekome pobieranie dwóch wynagrodzeń przez przewodniczącego. Wyjaśniamy więc, że przewodniczący KZ Stanisław Kołodziejczyk jest oddelegowany z TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie na urlop bezpłatny do wykonywania funkcji zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”
i z tego tytułu TRW nie ponosi żadnych kosztów finansowych.
Pojawiające się na terenie Zakładu ulotki tzw. „Związkowca”, w których przedstawia się informacje, są bezpodstawnymi pomówieniami i oszczerstwami, kierowanymi nie tylko pod adresem przewodniczącego KZ, ale również Prezydium i Komisji Zakładowej. Ich autor stara się zdyskredytować wizerunek całej naszej Organizacji Zakładowej, która rzetelną pracą i wspólnym wysiłkiem osiągnęła pozycję prężnej i najliczniejszej Organizacji w Regionie Częstochowskim.
W sprawie obraźliwych pomówień przewodniczącego Komisji Zakładowej przeciwko jednemu z członków Organizacji Zakładowej został złożony w dniu 17.06 br. pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Grupa sfrustrowanych – tzw. „związkowców”, przy oczywistej „pomocy” anonimowych „działaczy” publikujących kłamliwe artykuły na portalach społecznościowych, chce za wszelką cenę szkalować przewodniczącego KZ, aby prawdopodobnie dokonać „zemsty”, za porażkę w wyborach związkowych na kadencję 2014-2018. Anonimowość tego typu działań świadczy o braku cywilnej odwagi i jakichkolwiek merytorycznych argumentów ze strony osób, podających się za „związkowców”.
Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015, wyjaśni wszystkie sporne kwestie i wątpliwości.
Komisja Zakładowa liczy na wsparcie Zakładowego Zebrania i wszystkich szeregowych członków naszego Związku oraz jego sympatyków dla obecnych i przyszłych konstruktywnych działań w celu dalszej poprawy warunków płacowych i pracowniczych. Obejdziemy się bez „pomocy” ze strony osób podających się za „związkowców”, a w rzeczywistości „zadymiarzy”, chcących prawdopodobnie osiągnąć jedynie swoje partykularne korzyści, nie dbając o silną pozycję wobec pracodawcy i dobry wizerunek Organizacji Zakładowej oraz dobro pracowników TRW.
Pseudo-związkowców w TRW i w Związku Zawodowym NSZZ „Solidarność” nie potrzeba!
Komisja Zakładowa będzie dążyć z całą stanowczością, z mocy Statutu NSZZ „Solidarność” i obowiązku przestrzegania prawa, do wyeliminowania działań szkodliwych i niekorzystnych dla naszego Związku i interesów pracowniczych.

Dział: Aktualności