Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ubezpieczenie grupowe w PZU Życie została wyłączona

Ubezpieczenie grupowe w PZU Życie


W dniu 30 sierpnia przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie spotkali się z Panią Kierownik Mariolą Garus z PZU Życie. Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia zapisów każdego wariantu ubezpieczenia grupowego obowiązujących dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na okres trzech lat. Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych wariantów ubezpieczenia znajdują się w menu górnym w zakładce ,,Strefa Związkowca” a następnie w dziale „Ubezpieczenie grupowe”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe została wyłączona

Regulacje płacowe


W dniu 29 sierpnia o godz. 10.30 Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia nowych zapisów regulujących zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W trakcie spotkania wypracowano nowe zasady przyznawania podwyżek. Pozostała jedynie kwestia dopracowania i sprecyzowania zapisów w części dotyczącej poszczególnych punktów mających wpływ na ocenę pracownika. Jednocześnie Prezydium Komisji Zakładowej przedstawiło Dyrekcji pytania dotyczące spraw bieżących w zakładach oraz obecnej produkcji i stanu zatrudnienia. Dyrekcja omówiła sytuację obecnej produkcji i jej planów na przyszłość w zakładzie TRW IRS oraz TRW SBS. Zatrudnienie pozostaje na niezmienionym poziomie. Redukcja w zatrudnieniu nastąpi jedynie w zakładzie TRW IRS i będzie dotyczyła jedynie pracowników Agencji Pracy Tymczasowej.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Festyn rodzinny została wyłączona

Festyn rodzinny


Wszyscy członkowie związku zawodowego deklarujący   udział w festynie w dniu 30 sierpnia 2014 roku, mogą skorzystać z przewozu autokarem. Wyjazd o godz. 12.30 z parkingu przy aptece Św. Łukasza ul. Focha w Częstochowie. Jednocześnie wszyscy, którzy z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie nie odebrali biletów  wstępu, a  opłacili, otrzymają bilety wraz z karnetami przy wejściu na festyn. 

Dział: Aktualności