Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wykorzystanie środków z ZFŚS została wyłączona

Wykorzystanie środków z ZFŚS


Komisja Zakładowa informuje, że w dniu 4 maja b.r. odbędzie się zebranie Komisji ZFŚŚ z Dyrektorem HR, na którym zostaną przedstawione nowe możliwości wykorzystania przez pracowników środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O uzgodnionych nowych działaniach w powyższej sprawie powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Aneks do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Aneks do Regulaminu Wynagradzania


W dniu 26 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W trakcie spotkania omówiono i uzgodniono nowe regulacje płacowe oraz zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które będą obowiązywały już przy najbliższym procesie podwyżkowym. W najbliższym czasie zostanie podpisany uzgodniony Aneks do Regulaminu Wynagradzania w powyższej sprawie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory na grupowych Społecznych Inspektorów Pracy została wyłączona

Wybory na grupowych Społecznych Inspektorów Pracy


W związku z kończącą się w czerwcu 2016 roku kadencją grupowych Społecznych Inspektorów Pracy w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zobligowana jest do przeprowadzenia wyborów na w/w funkcje.
Prosimy pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
o zgłaszanie kandydatów na grupowego SIP do 20 maja 2016 roku z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Powołana komisja wyborcza do 18 czerwca 2016 roku (sobota) zobligowana jest do przeprowadzenia wyborów na grupowych Społecznych Inspektorów Pracy w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz podania wyników do wiadomości wszystkich pracowników.
Bliższe szczegóły można uzyskać w biurze Komisji Zakładowej pok. 300 G – budynek przy ul. Rolniczej 33.

Dział: Aktualności