Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja ze spotkania władz Organizacji Zakładowej z Radą Pracowników została wyłączona

Informacja ze spotkania władz Organizacji Zakładowej z Radą Pracowników


W dniu 15 października br. odbyło się wspólne posiedzenie członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz członków Rady Pracowników w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Głównym tematem spotkania było omówienie i przyjęcie wspólnej strategii dla zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej w sprawie przyszłorocznych podwyżek wynagrodzeń. Omówiono również sprawy dotyczące spraw pracowniczych, m.in. funkcjonowanie i dalszą przyszłość ERZ, współpracę Społecznej Inspekcji Pracy z działem BHP, obecny stan zatrudnienia oraz plany produkcyjne dla naszych zakładów na 2017 rok. Wypracowano też i uzgodniono standardy współpracy Rady Pracowników z władzami statutowymi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że gwarantem większej możliwości wynegocjowania lepszych warunków pracy i podwyżek w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie jest tylko związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Rada Pracowników w miarę swoich prawnych możliwości będzie wspierać związek zawodowy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacje z bieżących spotkań została wyłączona

Informacje z bieżących spotkań


7 października odbyło się planowane robocze spotkanie Dyrekcji TRW IRS z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz Rady Pracowników. Spotkanie dotyczyło rozwiązania problemu dużej ilości godzin nadliczbowych związanych z wysokimi zamówieniami klientów w zakładzie TRW IRS.
Komisja Zakładowa wystąpiła z inicjatywą, aby w miesiącach listopad i grudzień obowiązywał jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jeżeli pracownicy otrzymają jasną deklarację ze strony Dyrekcji, że za godziny nadliczbowe otrzymają zapłatę, chętniej będą przychodzić na nadgodziny.
Dyrekcja TRW IRS poinformowała, że z dniem 1 listopada planuje zatrudnienie 40 osób z grupy pracowników tymczasowych na stanowiska pracowników produkcji. Komisja rekrutacyjna będzie rozpatrywała kandydatury wszystkich pracowników tymczasowych aktualnie zatrudnionych na stanowisku pracownika produkcji. Kryteria, brane pod uwagę w wyłonieniu kandydatów do zatrudnienia, będą następujące: posiadanie kwalifikacji na operacjach (składanie manualne, szycie, montaż-wciąganie poduszek), ocena pracownika, absencja oraz staż pracy w zakładach ZF TRW.

 

W dniach 5-7 października przewodniczący Komisji Zakładowej brał udział w krajowym zjeździe koordynatorów SIP i BHP, który odbył się w Poznaniu.
Podczas zjazdu zostały przedstawione i były analizowane następujące tematy:
– Ergonomia pracy
– Aktywność NSZZ “Solidarność” w zakresie BHP na szczeblu krajowym i zagranicznym
– Strategia NSZZ “Solidarność” w zakresie BHP na lata 2017-2020
– Działalność agencji zatrudnienia oraz agencji pracy tymczasowej – wyzwania z zakresu kontroli przestrzegania prawa pracy
– Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
– Sytuacja obywateli Ukrainy w Polsce.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacje z dziedziny BHP została wyłączona

Informacje z dziedziny BHP


W dniu 6 października odbyło się posiedzenie komisji BHP. W posiedzeniu brali udział także przedstawiciele SIP, wydziałowy SIP z zakładu TRW SBS Damian Czurak oraz wydziałowy SIP z zakładu TRW IRS Krzysztof Pawlak.
W 2016 roku zanotowano już 15 wypadków na zakładzie IRS – to bardzo dużo, przekroczone zostały już zakładane wskaźniki. W zakładzie SBS do chwili obecnej zanotowano 5 wypadków. Ogólnie w OSS Europa zanotowano w tym roku 75 wypadków, a ogółem w TRW odnotowano 284 wypadki.
Choroby zawodowe: W zakładzie TRW IRS w 2015 roku zarejestrowano 14 zgłoszeń, uznano cztery zgłoszenia, nie uznano 5, pięć spraw jest w toku. W 2016 roku zarejestrowano już 14 zgłoszeń i wszystkie sprawy są nadal w toku. W zakładzie SBS jest mniej zgłoszeń, w 2015 roku było 1 zgłoszenie i nie zostało uznane, natomiast w roku 2016 zarejestrowano dwa zgłoszenia, jedno nie zostało uznane, jedno jest nadal rozpatrywane. Podsumowując, w latach 2004-2016 stwierdzonych na zakładzie SBS zostało 5 przypadków chorób zawodowych.
Ubrania robocze: W zakładzie SBS został dokonany wybór koszulek, spodni oraz fartuchów. Obecnie poszukiwana jest firma do ich wykonania. Na zakładzie IRS wybór odzieży trwa, pracownicy nadal mogą zgłaszać uwagi, np. czy mają to być spodnie dla wszystkich, czy spodnie dla mężczyzn, a fartuchy dla kobiet. Oczywiście wszystko będzie konsultowane z przedstawicielami pracowników, czyli związkiem zawodowym.
Sprawy produkcyjne: Na zakładzie SBS montowana jest nowa linia SPR4, w której już są bardzo dobrze wyciszone podajniki, co skutkuje dużo mniejszym hałasem, a zatem praca będzie mniej uciążliwa dla pracowników.
Utrzymanie ruchu: Zakład IRS – nowe szatnie dla pracowników zostaną oddane w przyszłym tygodniu (po 17 października), wymiana 40 proc. instalacji wentylacyjnych w biurowcu. Zakład SBS – trwają przeprowadzki działów do nowego budynku, remont stołówki zakończony.
Przychodnia zakładowa: Na spotkaniu po raz pierwszy był nowy przedstawiciel z nowej rady nadzorczej przychodni. Przychodnia inwestuje, są nowe pomieszczenia i stanowiska do rejestracji. Wprowadzany jest nowy system, dzięki któremu w każdym gabinecie lekarz będzie miał na bieżąco dostęp na swoim komputerze do aktualnych danych i wyników badań pacjenta, co skróci czas badań. Został wprowadzony system numerkowy w rejestracji, w przyszłości przychodnia planuje również wprowadzenie np. rejestracji on-line itd. Na wniosek działu BHP najprawdopodobniej będą odbywały się częstsze spotkania (co 3 miesiące) Dyrekcji bądź działu BHP na terenie naszych zakładów z przedstawicielem przychodni, by być na bieżąco z problemami i bieżącymi sprawami.

Dział: Aktualności