Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Od dnia 8 grudnia b.r. – członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie mogą odbierać upominki świąteczne w siedzibie Komisji Zakładowej lub na stołówkach zakładowych. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podjętą Uchwałą KZ, uprawnionym do otrzymania upominku świątecznego jest członek związku zawodowego, który wstąpił do Organizacji Zakładowej do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zasady planowania urlopów została wyłączona

Zasady planowania urlopów


W dniu dzisiejszym Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, na którym omówiono projekt Dyrekcji dotyczący wprowadzenia zmian zasad w planowaniu urlopów wypoczynkowych przez pracowników na rok 2015. Podczas spotkania przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowali projektu Dyrekcji oraz przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące planowania urlopów wypoczynkowych. Dyrekcja TRW zobowiązała się do wypracowania kompromisowych zapisów regulujących zasady planowania urlopów wypoczynkowych, które zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


Na dzień 10 i 11 grudnia b.r. Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie zaplanowała kolejne spotkania z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Pracy, który będzie obowiązywał pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności