Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


Na dzień 10 i 11 grudnia b.r. Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie zaplanowała kolejne spotkania z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Pracy, który będzie obowiązywał pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu dzisiejszym odbyło się następne planowane spotkanie dotyczące uzgodnień zapisów do nowego Regulaminu Pracy dla pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas przeprowadzonych rozmów, obie strony znacznie zbliżyły się do wypracowania jednolitego tekstu. Kilka zapisów pozostało jednak spornych. Zapisy te mają być omawiane na następnych spotkaniach celem wypracowania kompromisu, akceptowane przez obie strony oraz zapisane w Regulaminie Pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zasady wypłaty Świadczenia noworocznego została wyłączona

Zasady wypłaty Świadczenia noworocznego


W związku z licznymi nieporozumieniami wśród pracowników i złą interpretacją zapisanego Aneksu do Regulaminu ZFŚS dotyczącego wypłacania świadczeń noworocznych, Prezydium Komisji Zakładowej informuje, że świadczenia noworoczne zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2014 roku dla pracowników, którzy złożyli uprawniony wniosek w 2014 roku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, na podstawie którego uprawnieni mieli już wcześniej w 2014 roku wypłacone świadczenia opisane w regulaminie ZFŚS / m.in. na urlop wypoczynkowy, wypoczynek dzieci, trudną sytuację mieszkaniową/. Pracownicy Ci nie składają ponownych wniosków. Pracownicy, którzy nie złożyli jeszcze takich wniosków na w/w świadczenia mają czas do 30 listopada b.r., aby otrzymać świadczenie noworoczne wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc listopad 2014 roku. Po tym okresie, gdy pracownik złoży taki wniosek do końca roku, otrzyma świadczenie noworoczne wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2014 roku.

Dział: Aktualności