Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wykorzystywanie urlopów zaległych została wyłączona

Wykorzystywanie urlopów zaległych


Na spotkaniu w dniu 20 stycznia 2015 roku Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie wspólnie z Dyrekcję uzgodniła porozumienie dotyczące wykorzystywania przez pracowników zakładu TRW IRS i TRW SBS zaległych urlopów wypoczynkowych. W myśl zawartego porozumienia pracownicy posiadający urlopy zaległe, wykorzystują je w pierwszej kolejności, natomiast odbiór wypracowanych godzin nadliczbowych w dniach wolnych w obowiązującym okresie rozliczeniowym, następuje po wykorzystaniu przez pracownika całego urlopu zaległego.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Podwyżki wynagrodzeń została wyłączona

Podwyżki wynagrodzeń


W dniu dzisiejszym przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie podpisali porozumienie z Dyrekcją TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące nowych zapisów regulujących zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z dniem 1 lutego 2015 roku. Poniżej prezentujemy tekst podpisanego porozumienia.

 
Porozumienie podwyżkowe od 01.02.2015
 

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania PILNE: Pogotowie strajkowe w całym kraju została wyłączona

PILNE: Pogotowie strajkowe w całym kraju


Szefowie regionalnych i branżowych NSZZ “Solidarność”, tworzących krajowy sztab protestacyjny, ogłosili pogotowie strajkowe w całej Polsce, aby wesprzeć górników sprzeciwiających się rządowemu planowi likwidacji kopalń.
Ta decyzja zapadła 16 stycznia podczas posiedzenia krajowego sztabu w siedzibie śląsko-dąbrowskiej “Solidarności” w Katowicach. Wszystkie działania NSZZ “Solidarność” na terenie całego kraju uzależnione będą od decyzji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i przebiegu negocjacji pomiędzy reprezentantami MKP-S a stroną rządową. Zdaniem związkowców, o fiasku lub powodzeniu negocjacji zadecydują najbliższe 24 godziny.
Krajowy sztab protestacyjny apeluje o oflagowanie zakładów pracy, w których działają organizacje związkowe NSZZ “Solidarność”.

 

Więcej informacji: Serwis informacyjny Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność”.

Dział: Aktualności