Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Podwyżki od 1 lutego została wyłączona

Podwyżki od 1 lutego


W dniu 17 lutego br. Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisała z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń, które będą obowiązywały od dnia 1 lutego br.
Dzięki NSZZ „Solidarność” kwota bazowa wzrostu wynagrodzeń pracowników produkcji będzie wynosić 120 zł brutto, minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie do 2 200 zł, a od marca do końca roku będzie obowiązywał jednomiesięczny okres rozliczeniowy nadgodzin.
Tutaj zamieszczamy pełny tekst zawartego porozumienia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Posiedzenie Select Committee ERZ została wyłączona

Posiedzenie Select Committee ERZ


W dniach 14-15 lutego nasz kolega Damian Czurak jako przedstawiciel pracowników wszystkich zakładów ZF TRW w Polsce brał udział w pierwszym w tym roku spotkaniu grupy Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej, które odbyło się we Frankfurcie n/Menem.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele pracowników z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Jako ekspert/doradca z ramienia związków zawodowych IG Metall w spotkaniu brał udział Paul Rodenfels, natomiast z ramienia Zarządu ZF TRW w spotkaniu uczestniczyli Evelyne Zaffino (HRD Parts & Service Global) oraz Martin Furber (VP, HR, Global Steering).
Pierwszego dnia omawiana była sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach, zmiany prawa pracy, rynek automotiv oraz warunki pracy i oczekiwania pracowników w zakładach ZF TRW. W krajach Europy Zachodniej największy problem to zmniejszanie produkcji i przenoszenie jej do krajów “dobrych kosztów”, natomiast w krajach Europy Wschodniej największym problemem są niskie płace. Wspólny problem we wszystkich krajach w Europie to wysoki procent pracowników wypożyczanych z Agencji Pracy Tymczasowych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (cd.) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (cd.)


W dniu 10 lutego br. odbyło się planowane spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, dotyczące uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń, które będą obowiązywać od dnia 1 lutego.
Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła nowe propozycje wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników produkcji – o kwotę bazową wyliczoną z 4,4 % od średniej stawki zasadniczej, która obecnie obowiązuje na  produkcji oraz wprowadzenie do porozumienia następujących zapisów:
1) od dnia 1 marca br. jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego,
2/ 150 % stawki wynikającej z osobistego wynagrodzenia pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych w następujące święta kościelne i państwowe: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie
3/ jednocześnie Dyrekcja podpisuje zobowiązanie, że w przypadku uruchomienia w wyjątkowych sytuacjach systemu pracy czterozmianowej na niektórych liniach pracodawca uzgodni z Komisją Zakładową zasady dodatkowego wynagrodzenia za pracę w systemie czterozmianowym w soboty, niedziele i święta
4/ z dniem 1 lutego 2017 najniższe wynagrodzenie zasadnicze aktualnie zatrudnionych aktywnych pracowników produkcji zostanie podniesione do 2200 zł brutto. Dyrekcja zapewniła Komisję Zakładową, że są to ostateczne propozycje podwyżek wraz z proponowanymi dodatkowymi zapisami.
Komisja Zakładowa poprosiła Dyrekcję o kilka dni na dokonanie analizy przedstawionych zapisów oraz zaproponowanego wzrostu wynagrodzenia dla zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności