Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nagminna praca w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Nagminna praca w godzinach nadliczbowych


W dniu dzisiejszym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przesłała Dyrekcji TRW Polska Sp. z w o.o. w Częstochowie swoje negatywne stanowisko dotyczące nagminnego wykorzystywania przez pracodawcę organizacji czasu pracowników produkcji w celu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, również w dniach wolnych.
Tutaj pełny tekst pisma Komisji Zakładowej: stanowisko.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe elektroniczne legitymacje dla związkowców została wyłączona

Nowe elektroniczne legitymacje dla związkowców


legitymacja-elektroniczna-2017Trwa druk nowych elektronicznych legitymacji związkowych dla członków NSZZ “Solidarność”. Na podstawie nowej legitymacji będzie weryfikowana przynależność związkowa w biurach Regionów, np. w ramach porad prawnych.
Użytkownicy nowej legitymacji skorzystają z przywilejów związanych z jej posiadaniem. Wraz z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zapowiadany jest nowy program rabatowy dla związkowców, w którym ma wziąć udział m.in. wielka firma paliwowa oraz jedna z ogólnopolskich sieci supermarketów.
W celu uzyskania nowej legitymacji członkowie organizacji związkowej muszą podpisać wypełniony przez władze wykonawcze organizacji wniosek, który można otrzymać w biurze Komisji Zakładowej. Komisja Zakładowa na podstawie zebranych wniosków dokona zamówienia na wyprodukowanie legitymacji przez Komisję Krajową.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Harmonogram pracy została wyłączona

Harmonogram pracy


W dniu 13 kwietnia br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” po uzyskaniu informacji od pracowników o ich ogromnym niezadowoleniu i niechęci do pracy w przypadającym w dniu 3 maja – święta państwowego i kościelnego, zwróciła  się do Dyrekcji Zakładu Pasów Bezpieczeństwa TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie o dokonanie zmiany harmonogramu pracy w miesiącu maju w celu umożliwienia pracownikom zakładu spędzenie dnia świątecznego w gronie rodziny, jednocześnie zwracając uwagę, że w dniu świątecznym pracownicy korzystający z komunikacji publicznej napotykają dodatkowe trudności związane z punktualnym przybyciem do zakładu pracy.
W odpowiedzi Komisja Zakładowa otrzymała od Dyrekcji SBS w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wyjaśnienie, że opinia i głos w tej sprawie jest Dyrekcji SBS doskonale znany , jak i sytuacja opisywana przez Komisję Zakładową była przedmiotem wielokrotnych sprawdzeń, wnikliwych analiz i rozważań. Dyrekcja SBS doskonale zdaje sobie sprawę , że nie wszystkim pracownikom pasuje zamiana, głównie ze względu na dojazd do pracy w dniu 3 maja dla tych pracowników, którzy mieszkają poza Częstochową. Badając sprawę Dyrekcja SBS przede wszystkim wysłuchała opinii pracowników, którzy w większości zaakceptowali tę zmianę jako korzystniejszą ze względu na konsolidację dni wolnych w jednym ciągu (sobota-wtorek). Jak wynika z wieloletnich doświadczeń, taka konsolidacja zawsze była rozwiązaniem preferowanym. Dlatego została przekazana liderom produkcji prośba, aby elastycznie podchodzili do tego aspektu i w przypadku gdyby ktoś deklarował chęć wzięcia urlopu w tym dniu w uzasadnionych przypadkach związanych z dojazdem bądź innym ważnym aspektem, takiej zgody na urlop udzielali.

Dział: Aktualności