Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dodatkowy Pakiet Medyczny została wyłączona

Dodatkowy Pakiet Medyczny


Zbliżamy się do końca okresu wdrożenia ubezpieczenia zdrowotnego PZU. Termin 19 czerwca jest ostatnim dniem, w którym pracownicy TRW mogą składać jeszcze deklaracje przystąpienia, zmiany pakietu bądź rezygnacji, które będą obowiązywały od dnia 1 lipca (ostatni miesiąc wdrożenia). Po tym terminie zmiana zakresu/pakietu (poza dokupieniem pakietu partnerskiego/rodzinnego) lub ponowne przystąpienie do programu (dla osób, które złożyły rezygnację) będą możliwe dopiero za rok, czyli 1 maja 2016 r.
W związku z powyższym deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego PZU prosimy składać na dyżurach PZU najpóźniej do 19 czerwca, z datą obowiązywania ochrony od 1 lipca 2015 r. W ostatni dzień piątek 19 czerwca uruchomiony będzie dodatkowy dyżur PZU na stołówce w godzinach 12.00-15.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej została wyłączona

Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej


W dniu 26 czerwca br. o godz. 14.15 w auli budynku Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12 w Częstochowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze za I rok w bieżącej kadencji 2014-2018 z działalności Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.
W proponowanym porządku obrad (link) m.in. przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej za okres od 1 marca 2014 do 31 maja 2015 r., rozpatrzenie odwołania od decyzji KZ o wykluczeniu z Organizacji Zakładowej kol. Artura Cz.
oraz rozpatrzenie wniosku kilku delegatów o odwołanie przewodniczącego KZ.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 29 SIERPNIA: Obchody 35-lecia „Solidarności” została wyłączona

29 SIERPNIA: Obchody 35-lecia „Solidarności”


Zapraszamy członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. do udziału w centralnych obchodach 35-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (całodniowy festyn i koncert), które odbędą się w Gdańsku w sobotę 29 sierpnia br. Na dzień dzisiejszy Komisja Zakładowa dysponuje 53 wejściówkami i miejscami noclegowymi, zarezerwowanymi w ośrodku w Gdańsku – Sobieszewie. Koszt pobytu w tej lokalizacji (2 noclegi, 1 obiadokolacja, 2 śniadania) wynosi 150 zł od uczestnika. Wejściówki i koszt dojazdu – pokrywa Komisja Krajowa. Wyjazd z Częstochowy 28 sierpnia, powrót – 30 sierpnia. Zapisy w biurze Komisji Zakładowej pok. 300 G. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dział: Aktualności