Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dalsze negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Dalsze negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 19 września br. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które dotyczyło rozpoczętego procesu wzrostu wynagrodzeń, wypracowaniu i uzgodnieniu nowych zapisów wzrostu płac oraz zmian w systemie wynagradzania i wysokości stawek zasadniczych w zaszeregowaniu pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W związku z obecną sytuacją na rynku pracy oraz niezadowoleniem załogi dotyczącym nieadekwatnego w stosunku do włożonego wysiłku wynagrodzenia, obie strony zadeklarowały, że potrzebne jest wprowadzenie zmian w systemie wynagradzania pracowników produkcji w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Następne spotkanie zaplanowano na połowę października br.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rozpoczęcie negocjacji w sprawie funduszu podwyżkowego została wyłączona

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie funduszu podwyżkowego


W dniu 24 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, rozpoczynające proces uzgodnienia funduszu podwyżkowego, zmian w systemie wynagradzania oraz wysokości stawek zasadniczych w zaszeregowaniu pracowników produkcji.
Podczas spotkania obie strony przyjęły stanowisko, że w związku z obecną sytuacją na rynku pracy oraz niezadowoleniem załogi dotyczącym niezadowalającego i nieadekwatnego w stosunku do włożonego wysiłku wynagrodzenia, potrzebne jest wprowadzenie zmian w systemie wynagradzania pracowników produkcji w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Następne spotkanie odbędzie się w połowie września br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowanie urlopów w 2018 r. została wyłączona

Planowanie urlopów w 2018 r.


W dniu 10 sierpnia br. odbyło się kolejne planowe spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z w o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkania było uzgodnienie i podpisanie nowego porozumienia dotyczącego sporządzania planów urlopowych dla pracowników produkcji. Uzgodnione zapisy będą obowiązywać w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie od dnia 1 stycznia 2018 r.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania wraz z tekstem zawartego porozumienia: protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności