Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Monitoring na zakładzie SBS została wyłączona

Monitoring na zakładzie SBS


W związku z sygnałami od pracowników produkcji odnośnie instalowanych kamer na hali produkcyjnej zakładu SBS Społeczni Inspektorzy Pracy uzyskali informację od Dyrekcji, iż od wielu już lat przy wejściu do zakładu widnieje informacja: Obiekt monitorowany – CCTV in operation.
Zgodnie z tą informacją prowadzenie monitoringu wynika z potrzeby:
– zapewnienia bezpieczeństwa mienia zakładowego oraz pracowników
– zapewnienia bezpiecznych zachowań w miejscu pracy w kontekście wykonywanych zadań produkcyjnych/okołoprodukcyjnych
– zapewnienia poprawności realizowanych w zakładzie procesów i jakości wytwarzanych produktów.
Prowadzenie monitoringu NIE ma na celu naruszanie godności oraz dóbr osobistych pracowników. Kamery, zgodnie z przepisami, nie są instalowane w szatniach, toaletach czy palarniach.
Przypominamy, iż SIP-owcy zostali powołani przez NSZZ “Solidarność” w celu zapewnienia przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, a każdy pracownik mający problemy lub wątpliwości związane z przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy oraz BHP może zgłaszać się z nimi do Społecznych Inspektorów Pracy, których funkcje w zakładzie SBS pełnią: Agnieszka Nowak, Katarzyna Idzikowska, Damian Czurak oraz Rafał Wytrzymały.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Forum Europejskiej Rady Zakładowej w 2017 r. została wyłączona

Forum Europejskiej Rady Zakładowej w 2017 r.


W dniu 26 września br. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” otrzymała treść komunikatu z corocznego posiedzenia Forum Europejskiej Rady Zakładowej TRW AUTOMOTIVE, które odbyło się 9 czerwca br. w Kaarst w Niemczech.
Tutaj zamieszczamy treść przesłanego komunikatu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dalsze negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Dalsze negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 19 września br. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które dotyczyło rozpoczętego procesu wzrostu wynagrodzeń, wypracowaniu i uzgodnieniu nowych zapisów wzrostu płac oraz zmian w systemie wynagradzania i wysokości stawek zasadniczych w zaszeregowaniu pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W związku z obecną sytuacją na rynku pracy oraz niezadowoleniem załogi dotyczącym nieadekwatnego w stosunku do włożonego wysiłku wynagrodzenia, obie strony zadeklarowały, że potrzebne jest wprowadzenie zmian w systemie wynagradzania pracowników produkcji w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Następne spotkanie zaplanowano na połowę października br.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności