Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rabaty dla związkowców na stacjach Orlenu została wyłączona

Rabaty dla związkowców na stacjach Orlenu


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabaty przy zakupie paliwa i innych artykułów na stacjach paliw koncernu.
Każdy związkowiec zainteresowany tymi zniżkami musi posiadać ważną elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” (w tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek). Osoby, które już posiadają elektroniczną legitymację członkowską, muszą udać się na jedną z „dedykowanych” stacji PKN ORLEN, by odebrać właściwą kartę rabatową.
W Regionie Częstochowskim karty rabatowe można otrzymać okazując elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” i podając numer rejestracyjny samochodu na następujących stacjach Orlenu: Częstochowa – ul. Warszawska 324/334, ul. Św. Barbary 105 • Kłobuck – ul. Wieluńska 9 • Kłomnice – ul. Częstochowska 1a • Lubliniec – ul. Lisowicka 23 • Myszków – ul. Krasickiego 2a • Poczesna – ul. Warszawska 10. Z kartą rabatową będzie już można kupować paliwo i robić inne zakupy na wszystkich stacjach Orlenu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS I SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS I SBS


W dniu 3 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z przedstawicielami związków zawodowych i przedstawicielami Rady Pracowników. Podczas spotkania Dyrekcja poinformowała stronę społeczną o podjęciu definitywnej decyzji przez Zarząd ZF o wydzieleniu Dywizji R i stworzeniu nowego podmiotu o charakterze spółki, która swoją siedzibę będzie mieć w Aldorfie.
Proces ten będzie dotyczył około 45 tysięcy pracowników w lokalizacjach 44 krajów. Prawdopodobnie w połowie lata Pracownicy zatrudnieni w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa jako pierwsi będą już zatrudnieni w nowej spółce należącej do Dywizji R w Częstochowie. W wyniku przejścia do nowego podmiotu pracownicy działów produkcyjnych i pośrednio produkcyjnych zachowają swoje dotychczasowe umowy bez jakichkolwiek zmian oraz pozostaną w mocy dotychczas obowiązujące regulaminy i porozumienia Pracodawcy ze stroną związkową. Nic się nie zmieni na niekorzyść pracowników wszystko pozostanie na obecnych warunkach zatrudnienia i warunkach wynagradzania. Pracownicy obecnie świadczący pracę dla Dywizji R, a będącymi pracownikami centrów inżynieryjnych, usług wspólnych i zakupów, będą pracownikami nowej spółki należącej do Dywizji R. Zostanie także wydzielona część budynków i pomieszczeń, która będzie własnością nowej spółki należącej do Dywizji R.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z inspektorem PIP została wyłączona

Spotkanie z inspektorem PIP


Informujemy, że na wniosek NSZZ „Solidarność” rozpoczęła się kontrola PIP w zakładach IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie. W związku z tym w dniu 31 marca 2023 r. inspektor PIP spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w tych zakładach.
Tematem spotkania z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” było omówienie zapisu wypłaty nagrody rocznej zawartego w porozumieniu podwyżkowym w dniu 26.10.2022 r. NSZZ „Solidarność” zwrócił się z pismem do PIP o wyjaśnienie i zajęcie odpowiedniego stanowiska w sprawie wypłaty nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland, pomimo że w porozumieniu został zawarty zapis o wypłacie nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Ponadto podczas spotkania przedstawiono inspektorowi PIP działania Pracodawcy polegające na wprowadzaniu zmian w harmonogramie pracy poprzez wyznaczanie niedziel jako dni robocze oraz nieprzestrzeganie przez Pracodawcę zawartego kompromisowego porozumienia w sprawie sporządzania przez pracowników planów urlopowych. Omówiono także system pracy 4-zmianowy wprowadzany przez Pracodawcę.
Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione inspektorowi PIP w sposób szczegółowy. Zdaniem inspektora PIP wprowadzanie systemu 4-zmianowego w takim kształcie, jaki obowiązuje w zakładzie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zwrócili się do inspektora PIP z prośbą o przeprowadzenie obiektywnej i rzetelnej kontroli dotyczącej zasady wypłaty nagrody w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęcie odpowiedniego stanowiska w sporządzaniu planów urlopowych. O rezultatach kontroli PIP powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności