Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje nad regulaminami została wyłączona

Negocjacje nad regulaminami


Wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że na podstawie otrzymanej opinii prawnej sporządzonej przez Zespół Prawny Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” podjęli rozmowy z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa nad zapisami regulaminu wynagradzania oraz pracy, które Pracodawca wprowadzając samodzielnie w dniu 1 sierpnia 2023 r. naruszył tryb wprowadzenia tych regulaminów, określony w kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych.
Jako NSZZ “Solidarność” informowaliśmy wszystkich, że nie akceptujemy trybu wprowadzenia i samych regulaminów. Na podstawie przesłanej opinii prawnej oraz otrzymanego w tej sprawie naszego wniosku Pracodawca podjął rozmowy i dialog z NSZZ „Solidarność” w celu przywrócenia starych zapisów, które były zawarte w regulaminach obowiązujących w ZF ASP w Częstochowie. W dniu 27 listopada 2023 r. Pracodawca przesłał do zaopiniowania treści Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, które zostały podczas odbytych spotkań z NSZZ „Solidarność” wypracowane i uzgodnione, i które przywracają stare zapisy.
Ponadto do Regulaminu Wynagradzania wprowadzono nowe zapisy dotyczące minimalnej stawki zasadniczej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Pracownika powracającego do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, czy też po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego, nie jak obowiązywało dotychczas – dopiero po trzech miesiącach od powrotu do pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie procesu wydzielania działu R została wyłączona

Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie procesu wydzielania działu R


Informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, że w dniu 26 października 2023 r. Europejska Rada Zakładowa ZF Group przesłała Zarządowi ZF swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące rozpoczętego procesu wydzielenia (Carve Out) zakładów należących do Dywizji R ze struktur ZF Group. Tutaj link do oświadczenia ERZ: LINK >>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wyjaśnienia dotyczące podpisanego porozumienia została wyłączona

Wyjaśnienia dotyczące podpisanego porozumienia


Wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 7 listopada 2023 r. NSZZ „Solidarność” podpisała porozumienie podwyżkowe z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, kończąc wszczęty w dniu 18 października br. spór zbiorowy z Pracodawcą.
W związku z licznymi błędnymi interpretacjami niektórych zapisów porozumienia, wyjaśniamy. Podnoszony zarzut, że nie wystąpiliśmy ze wspólnymi żądaniami płacowymi z MOZ wobec Pracodawcy, bo wywalczylibyśmy razem dla pracowników lepsze warunki płacy i pracy mija się z uprawnieniami związków zawodowych. Każdy związek zawodowy działa samodzielnie i może sam podejmować decyzję w zależności od sytuacji. Przypominamy, że zarówno MOZ wszedł w spór zbiorowy z Pracodawcą w dniu 8 września br., jak i NSZZ „Solidarność” w dniu 18 października br. Praktycznie oba związki miały takie same żądania. Jednocześnie w wyniku narastającego konfliktu Pracodawca nie podjął dalszych rozmów z MOZ na temat podwyżek (mimo trwania sporu zbiorowego przez dwa miesiące nic nie zostało zrobione), na co mieliśmy jako NSZZ „Solidarność” czekać? Wystąpić w listopadzie razem i zwlekać, marnując czas na podjęcie decyzji i podpisanie porozumienia? A już swoją siłę negocjacyjną oraz zorganizowane pseudo-referendum MOZ zademonstrował rok temu.
W obecnej sytuacji, gdy już planowane było przesunięcie podwyżek na dzień 1 kwietnia 2024 r., nie mogliśmy zwlekać. Naszym zdaniem osiągnęliśmy lepszy sukces podwyżkowy na 2024 r. niż na 2023 r., gdy szalała inflacja, a ceny usług i towarów drastycznie wzrosły. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności