Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rehabilitacja oraz analiza absencji chorobowej została wyłączona

Rehabilitacja oraz analiza absencji chorobowej


W dniu 10 maja br. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem HR oraz przedstawicielami działu BHP w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omówiono świadczenia rehabilitacyjne oraz prowadzoną przez pracodawcę analizę absencji chorobowej pracowników produkcji. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej przedstawili uwagi i zastrzeżenia otrzymywane od pracowników dotyczące korzystania z rehabilitacji i prowadzonej przez kierownictwo analizy absencji chorobowej.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość premii produkcyjnej na Zakładzie Pasów została wyłączona

Wysokość premii produkcyjnej na Zakładzie Pasów


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa, że sprawa wypłat premii produkcyjnej w mniejszych wysokościach jest w dalszym ciągu omawiana i wyjaśniania z pracodawcą.
Dyrekcja za zgodą wiceprezydenta ds. jakości OSS ZF Petry Mayer zrealizowała swoje wcześniejsze zobowiązanie zwiększenia celu – wskaźnika odpadów produkcyjnych wstecznie od stycznia 2018 r. Jednakże wskaźnik ten jest liczony narastająco i nawet znaczący miesięczny spadek odpadów, co jest już obserwowane, nie powoduje szybkiej poprawy wartości premii liczonej z tego wskaźnika. Według przesłanych Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wyjaśnień ze strony Dyrekcji wynika, że zarówno wynik tego wskaźnika jak i wszystkich pozostałych jest zależny od wysiłków wszystkich pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa i ma wpływ na ich wynagrodzenie, niezależnie od funkcji. W ostatnim okresie w Zakładzie Pasów odnotowuje się znaczący wzrost liczby reklamacji, spadającą wydajność, co może przynieść również negatywne skutki dla wysokości premii produkcyjnej w przyszłości. Dyrekcja i kierownictwo Zakładu w pełni rozumie problem i dołoży wszelkich starań, aby sytuacja uległa poprawie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące została wyłączona

Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące


W dniu 20 kwietnia br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie dotyczyło uzgodnienia wysokości i schematu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które będzie wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 roku. Podczas spotkania omówiono również sprawy bieżące, m.in. uwagi związane z oceną pracowników, dane z zakończonego procesu podwyżkowego wzrostu wynagrodzeń na 2018 r. oraz wypłatę niższe od oczekiwań pracowników wysokości nagrody rocznej za 2017 r. Zostały również przedstawione wstępne plany Dyrekcji przejmowania pracowników z APT na etat pracownika TRW dotyczące obu zakładów.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkań z 17 i 20.04.2018 r.: link.

Dział: Aktualności