Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stosowanie okularów ochronnych została wyłączona

Stosowanie okularów ochronnych


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że po przeprowadzonej gruntownej analizie ryzyka zawodowego oraz konsultacjach z przedstawicielami pracowników, za zgodą Dyrekcji została podjęta decyzja o odejściu od wymogu stosowania okularów ochronnych na stanowiskach montażu modułów. Zmiana wejdzie w życie od 1 lutego 2018 r.
Okulary ochronne pozostają obowiązkowe na stanowiskach:
– automatycznego rolowania poduszek HB,
– stanowiskach kontrolnych – nadmuchiwanie poduszek typu “słoń”,
– stanowiskach napełniania pieczątek,
– na stanowisku demontażu,
– podczas pracy ze sprężonym powietrzem,
oraz przy innych niewymienionych czynnościach doraźnych, przy których będzie to wymagane ze względu na zagrożenie.
Okulary ochronne zostaną usunięte z maszyn vendingowych, będą one dostępne do pobrania u analityczek produkcji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem BHP.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe – spór zbiorowy została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe – spór zbiorowy


Wobec braku porozumienia dotyczącego uzgodnienia wysokości tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. z dniem 25 stycznia 2018 r. wchodzi w spór zbiorowy z pracodawcą.
W dniu 25 stycznia br. odbyła się kolejna tura rozmów Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotycząca uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW w Częstochowie, który będzie obowiązywać od 1 lutego.
Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła nową propozycję wzrostu budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji pod warunkiem podpisania porozumienia podwyżkowego – w wysokości 8 % lub o kwotę 200 zł brutto łącznie (150 zł do stawki zasadniczej oraz 50 zł do premii frekwencyjnej) i dodatkowo wyrównanie stawek dla pracowników z długoletnim stażem do ustalonej wcześniej kwoty. Jednocześnie Dyrekcja odrzuciła podpisanie w całości przedstawionego w dniu 16 stycznia br. przez stronę związkową pakietu dotyczącego porozumienia podwyżkowego.
Wobec braku porozumienia dotyczącego uzgodnienia wysokości tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. z dniem 25 stycznia weszła w spór zbiorowy z pracodawcą.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 16 stycznia br. odbyła się kolejna zaplanowana tura rozmów Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotycząca uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW w Częstochowie, który będzie obowiązywać od 1 lutego 2018 r.
Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła nową propozycję wzrostu budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 150 zł brutto do stawki zasadniczej oraz dodatkowo wzrost premii frekwencyjnej o 50 złotych. Strona związkowa nie zaakceptowała przedstawionej propozycji Dyrekcji.
W trakcie trwających rozmów negocjacyjnych strona związkowa przedstawiła Dyrekcji swoją nową propozycję podpisania pakietu dotyczącego porozumienia podwyżkowego. W skład pakietu wchodziłby wzrost z dniem 1 lutego br. budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 250 zł brutto do stawki zasadniczej, z dniem 1 lipca 2018 r. wzrost premii frekwencyjnej o 50 złotych, wprowadzenie nagród jubileuszowych, wyrównanie stawek zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW do 2008 roku włącznie, jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, 150% wynagrodzenia za święta oraz uzgodnienie terminu następnej podwyżki na 1 stycznia 2019 r. Dyrekcja wszystkie propozycje strony związkowej jeszcze raz dokładnie przeanalizuje i zostaną one przedstawione na spotkaniu, które zaplanowano na dzień 25 stycznia o godz. 14.30. Jest to ostateczna propozycja NSZZ “Solidarność” przed wejściem w spór zbiorowy z pracodawcą.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności