Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola zwolnień lekarskich została wyłączona

Kontrola zwolnień lekarskich


W związku z udostępnianiem przez pracodawcę TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie poradnika firmy CONPERIO dla pracownika w formie ulotki dotyczącej kontroli zwolnień lekarskich Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, co następuje:
1) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. 1999.65.743 z dnia 9.08.1999 r.) pracodawca ma prawo za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby własnej lub z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nagroda roczna została wyłączona

Nagroda roczna


W dniu dzisiejszym Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przekazała informację, że została podjęta pozytywna decyzja w sprawie wypłaty nagrody rocznej za 2018 rok dla pracowników Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa.
Wysokość nagrody to 7,37% wypłaconego za 2018 r. wynagrodzenia zasadniczego brutto. Podstawą naliczenia nagrody rocznej stanowi indywidualna roczna płaca zasadnicza wypłacona (tzn. pomniejszona o czas nieobecności) za 2018 rok. Nagroda roczna zostanie wypłacona 16 kwietnia br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Konferencja Europejskiej Rady Zakładowej ZF została wyłączona

Konferencja Europejskiej Rady Zakładowej ZF


W dniach 6-7 marca 2019 r. w Graf-Zeppelin-Haus we Friedrichshafen odbyła się konferencja Europejskiej Rady Zakładowej ZF. Uczestniczyli w niej przedstawiciele krajów, w których znajdują się zakłady ZF, tj. Niemiec, Polski, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Francji, Belgii, Austrii, Węgier, Portugalii oraz Anglii. Polskę reprezentowali Arkadiusz Hamara (IRS) oraz Damian Czurak(SBS).
Organizacją konferencji zajmowała się Beyhan Kilickaya z ZF. Gościem spotkania był Enzo Savarino IG Metal. Pierwszego dnia delegaci zdawali relacje z sytuacji w poszczególnych krajach. Tradycyjnie relacja przedstawicieli Polski była najobszerniejsza.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności