Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wykorzystywanie urlopów w okresie wakacyjnym została wyłączona

Wykorzystywanie urlopów w okresie wakacyjnym


W dniu 29 czerwca br. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem HR oraz z panią Katarzyną Zyskowską pełniącą funkcję HR Manager ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkania było uzgodnienie treści ogłoszenia skierowanego do pracowników zatrudnionych z Zakładzie Poduszek Powietrznych z prośbą o możliwość ewentualnej zmiany swoich planów urlopowych w okresie wakacyjnym. Ogłoszenie skierowane jest tylko i wyłącznie do pracowników, którzy sami dobrowolnie mogą zamienić swój wcześniej planowany urlop wypoczynkowy na inny termin zaproponowany przez swoich kierowników produkcji.
Jednocześnie uzgodniono, że podczas spotkania z Osobami Zaufania Dział HR przekaże stosowny komunikat wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” akceptuje zmiany urlopowe pracowników w Zakładzie Poduszek Powietrznych tylko w przypadku, gdy pracownik sam, dobrowolnie, bez jakichkolwiek form nacisku wyrazi zgodę. Dyrekcja HR zwróciła się z prośbą do członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” o informowaniu na bieżąco Działu HR o przypadkach zmiany terminu urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika oraz stosowania przez bezpośrednich przełożonych zastraszania lub innych metod niezgodnych z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu oraz treścią zawartą w ogłoszeniu HR w niniejszej sprawie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiana harmonogramu czasu pracy została wyłączona

Zmiana harmonogramu czasu pracy


W dniu 2. czerwca br. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” uczestniczyło w spotkaniu z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz z Dyrektorem Operacyjnym Zakładu Poduszek Powietrznych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczyła także osoba nadzorująca przestrzeganie prawa pracy w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie – pani Małgorzata Sarabun. Tematem spotkania było omówienie koniecznej, zdaniem pracodawcy, zmiany harmonogramu pracy dla części pracowników zatrudnionych na liniach Forda w BU-3 i BU-4.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Komunikat dot. nadmiernej absencji w TRW Polska została wyłączona

Komunikat dot. nadmiernej absencji w TRW Polska


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w związku ze zgłaszanym przez Dyrekcję problemami dotyczącymi dezorganizacji pracy wynikającej z nadmiernej absencji chorobowej pracowników, co powoduje konieczność zatrudniania pracowników tymczasowych, a w efekcie pogorszenie jakości i terminowości w realizacji zamówień, zwraca się do swoich członków i pracowników z informacją:
Korzystanie ze zwolnień chorobowych jest prawem i uprawnieniem pracownika. Z tego tytułu pracownik płaci comiesięczną składkę potrącaną z jego wynagrodzenia. Każdy pracownik może więc w przypadku choroby korzystać z ubezpieczenia chorobowego. Jednak uprawnienie takie nie może być nadużywane poprzez korzystanie ze zwolnień lekarskich w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. Zarówno pracodawca jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo do kontroli pracownika w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Konsekwencje nieprawidłowego, niezgodnego z prawem wykorzystania zwolnienia lekarskiego stwierdzone przez pracodawcę i ZUS mogą być różnorakie, od obowiązku zwrotu zasiłku chorobowego do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jednocześnie nie można zapominać, że pracodawca, nawet jeżeli pracownik prawidłowo korzysta z zasiłku chorobowego, może rozwiązać umowę o pracę z powodu dezorganizacji pracy. Niestety, sądy pracy w sytuacji prawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracownika, potwierdzają takie uprawnienie pracodawcy.
W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska w Częstochowie o rozważne korzystanie ze zwolnień lekarskich. Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie pracodawcy faktu planowanego dłuższego zwolnienia lekarskiego związanego z przebytą operacją lub zabiegami w celu zapewnienia na czas nieobecności zastępstwa na danym stanowisku.

Dział: Aktualności