Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym


W dniu 4 stycznia 2019 r. w siedzibie ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolniczej 33 odbyło się spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń w roku 2019 dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej następujące propozycje podwyżkowe:
1) Wprowadzenie w 2019 r. nagród jubileuszowych na podobnych zasadach jakie obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice. Pierwsza nagroda jubileuszowa będzie wypłacona za przepracowane 20 lat w wysokości kwotowej 2000 zł brutto, a za przepracowane 25 lat w wysokości 2500 złotych brutto. W roku 2019 są tylko pracownicy, którzy będą obchodzić okrągłe jubileusze 20 i 25 lat pracy. Kontynuacja wypłat nagród jubileuszowych w kolejnych latach oraz ewentualna zmiana zasad ich wypłaty będzie omawiana w czasie następnych negocjacji podwyżkowych.
2) Podział dotychczasowej premii frekwencyjnej na:
a) 600 złotych brutto za 100% obecność w pracy w I półroczu płatne wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec 2019 r. i w wysokości 600 złotych brutto za 100% frekwencję w pracy w II półroczu płatne wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień 2019 r.
Premia przysługuje również w sytuacji wystąpienia absencji spowodowanej: niezawinionym przez pracownika wypadkiem przy pracy, który został zgłoszony służbom BHP; urlopem, za który przysługuje pracownikowi wynagrodzenie; opieką nad dzieckiem wynikającą z art. 188 Kp. Pracownicy zatrudnieni w trakcie roku nabywają prawo do premii frekwencyjnej proporcjonalnie z każdym przepracowanym pełnym miesiącem. Powyższe zasady wypłaty premii frekwencyjnej będą obowiązywać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
b) miesięczną premię frekwencyjną w wysokości 100 zł brutto wypłacaną na dotychczasowych zasadach; potrącenia jak w regulaminie wynagradzania, czyli po 20 zł za dzień absencji chorobowej.
3) Za pracę w godzinach nadliczbowych w następujące święta państwowe lub kościelne pracownikowi przysługuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku dodatek w wysokości 150% stawki wynikającej z osobistego wynagrodzenia pracownika, o ile pracownik nie otrzyma w zamian za pracę w ten dzień innego dnia wolnego: 1 stycznia (Nowy Rok); 6 stycznia (Święto Trzech Króli); Wielkanoc; 3 maja (Święto Konstytucji); Boże Ciało; 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP); Wszystkich Świętych; 11 listopada (Święto Niepodległości); Boże Narodzenie.
Po zaakceptowaniu tych propozycji Dyrekcja proponuje ponadto podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 230 złotych brutto (z pochodnymi to około 290 złotych brutto). Zespół negocjacyjny poinformował Dyrekcję, że po szczegółowej analizie przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność” przedstawionej propozycji przedstawi swoje stanowisko na następnym spotkaniu, które zostało zaplanowane w dniu 7 stycznia br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (6) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (6)


W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnień podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.

W trakcie negocjacji Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej nową propozycję podwyżek, tj. wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. nagród jubileuszowych na zasadach, jakie obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice. Pierwsza nagroda jubileuszowa będzie wypłacona za przepracowane 20 lat w wysokości kwotowej 2000 zł brutto, a następne wypłacane w cyklach co pięć lat, zwiększając wysokość o kolejne 500 zł brutto, przy jednoczesnym zaakceptowaniu przez NSZZ „Solidarność” wprowadzenia nagrody w wysokości 600 złotych brutto za 100-procentową frekwencję w pracy w I półroczu, płatną w lipcu 2019 r. i również w wysokości 600 złotych brutto za 100-procentową frekwencję w pracy w II półroczu, płatną w styczniu 2020 r. oraz zmniejszeniu miesięcznej premii frekwencyjnej do wysokości 100 zł brutto.
Pracodawca, po zaakceptowaniu tych propozycji. proponuje podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 200 złotych brutto. Zdaniem strony związkowej zaproponowana podwyżka kwoty bazowej na poziomie 200 złotych brutto do stawki zasadniczej przy jednoczesnym zmniejszeniu miesięcznej premii frekwencyjnej do wysokości 100 zł w znacznym stopniu odbiega do oczekiwań pracowników, którzy oczekują wysokości podwyżki stawki zasadniczej na tym samym poziomie, co w 2018 roku, bez pomniejszenia innych składników wynagradzania.
Zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nie zaakceptował przedstawionych propozycji i poinformował Dyrekcję, że w związku z brakiem wypracowania porozumienia podczas odbytych sześciu spotkań dotyczących uzgodnienia podwyżek wchodzi z pracodawcą w spór zbiorowy. Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej spotkanie już w ramach rokowań na początku stycznia 2019 r.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (5) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (5)


W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

W trakcie negocjacji Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej nowe rozwiązanie, tj. wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. nagród jubileuszowych na zasadach, jakie obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice. Pierwsza nagroda jubileuszowa byłaby wypłacona za przepracowane 20 lat w wysokości 2 000 zł brutto, a następne wypłacane w cyklach co pięć lat, każdorazowo zwiększając ich wysokość o kolejne 500 zł brutto przy jednoczesnym zaakceptowaniu przez NSZZ “Solidarność” wprowadzenia dla pracowników nagrody w wysokości 600 złotych brutto za 100-procentową frekwencję w pracy w I półroczu (płatną w lipcu 2019 r.) i w wysokości 600 złotych brutto również za 100-procentową frekwencję w II półroczu (płatną w styczniu 2020 r.) oraz zaakceptowaniu podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 100 złotych brutto.
Zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” nie zaakceptował przedstawionych propozycji przez Dyrekcję. Zdaniem strony związkowej zaproponowana podwyżka kwoty bazowej na poziomie 100 złotych brutto do stawki zasadniczej w znacznym stopniu odbiega do oczekiwań pracowników, którzy oczekują wysokości podwyżki stawki zasadniczej na poziomie, otrzymanym w 2018 roku. Rozwiązania przedstawione przez Dyrekcję dotyczące wprowadzenia nagrody jubileuszowej i nagrody za 100-procentową frekwencję strona społeczna akceptuje, jednak nie może to powodować w procesie podwyżkowym tak małej podwyżki stawki zasadniczej.
Przed wejściem strony związkowej w spór zbiorowy Dyrekcja zwróciła się z prośbą do członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” o możliwość spotkania się obu stron celem dalszych negocjacji w dniu 19 grudnia br. Strona związkowa przychyliła się do prośby Dyrekcji.

Dział: Aktualności