Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Karnety na Piknik Rodzinny “Solidarności” została wyłączona

Karnety na Piknik Rodzinny “Solidarności”


Przypominamy, że w biurze Komisji Zakładowej (p. 300 G) można już nabywać karnety na organizowany przez Region Częstochowski NSZZ “Solidarność” tegoroczny Festyn Rodzinny “Solidarności”, który odbędzie się w sobotę 7 września 2019 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Strzelnica w Kochcicach koło Lublińca.
Koszt karnetu dla członka Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz dla dzieci i osób im najbliższych to tylko 15 zł. Dla niezmotoryzowanych posiadaczy karnetów będzie zapewniony transport autokarowy. Wyjazd w dniu organizowania Pikniku o godz. 14.00 z parkingu przy ul. Focha (koło aptek) oraz z parkingu na Rynku Wieluńskim w Częstochowie, przewidywany powrót po zakończeniu Pikniku około godz. 22.30.
Karnety można nabywać w biurze Komisji Zakładowej do dnia 4 września br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola zwolnień lekarskich została wyłączona

Kontrola zwolnień lekarskich


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. 1999.65.743 z dnia 9.08.1999 r.) pracodawca TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie za pośrednictwem firmy Conperio dokonuje kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich z powodu choroby własnej lub z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.
W związku z kontrolami dokonywanymi przez firmę Conperio pojawia się wiele uwag i zarzutów ze strony pracowników co do sposobu ich przeprowadzania oraz sporządzania z nich protokołów i wyjaśnień. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wielokrotnie na spotkaniach z Dyrekcją przedstawiali te zarzuty, jednak bez rezultatów.
Podjęta przez ZUS decyzja w sprawie wstrzymania przez TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wypłaty świadczenia chorobowego dla pracownika-członka NSZZ “Solidarność” na podstawie takiej kontroli jest tego przykładem. Pracownik, korzystając z pomocy Działu Prawnego NSZZ “Solidarność”, odwołał się od decyzji pracodawcy do ZUS, który wydał decyzję nakazującą pracodawcy wypłatę świadczenia chorobowego za okres przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy została wyłączona

Uzgadnianie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy


W dniu 4 lipca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
Podczas spotkania strona związkowa oraz Dyrekcja HR omówiły przedstawione przez NSZZ “Solidarność” projekty zapisów dotyczących przeprowadzenia oceny i podwyżki dla pracownika powracającego po długotrwałym leczeniu oraz po powrocie z urlopu wychowawczego.
Omówiono również zapisy do Regulaminu Pracy dotyczące pracy w wysokich temperaturach oraz sporządzania planów urlopowych. Uzgodniono, że najmniejszą stawką zasadniczą w Regulaminie Wynagradzania będzie obowiązująca stawka płacy minimalnej. Pracodawca ze zrozumieniem przyjął propozycję strony związkowej dotyczącą podniesienia do 12 dni absencji chorobowej w danym roku kalendarzowym, która nie będzie brana pod uwagę do pomniejszenia wysokości podwyżki. W przypadku wprowadzenia takiego zapisu pracownik, który będzie na zwolnieniu lekarskim związanym z jego rehabilitacją, nie będzie miał z tego tytułu pomniejszonej wysokości przyznanej podwyżki.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności