Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 4 marca 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się planowane spotkanie Dyrekcji IRS i SBS z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz przedstawicielem MOZ Pracowników ZF Polska, na którym Pracodawca przedstawił stronie społecznej odpowiedź na zaproponowany przez NSZZ “Solidarność” wniosek dotyczący wprowadzenia w okresie marzec-kwiecień 2022 r. jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
Zdaniem Pracodawcy w obecnie trwającym kryzysie dotyczącym spadku produkcji związanej z wojną na terenie Ukrainy nie jest możliwe przychylić się do prośby NSZZ “Solidarność” i wprowadzić jednomiesięczny okres rozliczeniowy. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie został zakłócony łańcuch dostaw, brakuje m.in. części produkowanych w zakładach na Ukrainie. Wybuch wojny zakłócił dostawy części do fabryk produkujących samochody, chodzi między innymi o wiązki elektryczne produkowane na Ukrainie. Dlatego niektóre zakłady w Europie wstrzymują produkcję.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 2 marca 2022 r. o godz. 9.30 odbyło się spotkanie Dyrekcji IRS i SBS z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz przedstawicielem MOZ Pracowników ZF Polska. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek NSZZ “Solidarność”.
W trakcie spotkania Dyrekcja przedstawiła i omówiła aktualną sytuację ekonomiczną i biznesową naszych zakładów, w tym wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Obecnie w Zakładzie Poduszek Powietrznych następuje widoczny spadek zamówień ze strony klientów. Producenci samochodów takich koncernów jak VW, Ford, BMW oraz Suzuki zapowiadają wstrzymanie produkcji z powodu występujących problemów w łańcuchu dostaw z zakładów z Ukrainy. W związku z tym w zakładzie IRS będzie ograniczona do minimum praca w godzinach nadliczbowych, a na niektórych liniach będzie nadmiar pracowników. Już zostały podjęte działania wstrzymujące rekrutację pracowników poprzez APT.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe wysokości świadczeń z ZFŚS została wyłączona

Nowe wysokości świadczeń z ZFŚS


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. przedstawiona przez stronę związkową NSZZ “Solidarność” propozycja zwiększenia wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została zatwierdzona przez członków Komisji ZFŚS.
Nowa tabela wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie obowiązywała w 2022 roku dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz emerytów i rencistów. We wszystkich obowiązujących IV grupach, w zależności od określonego dochodu brutto na osobę w rodzinie, zostały zwiększone wysokości świadczeń. Świadczenia dotyczą m.in. wsparcia na wypoczynek dzieci w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, wypoczynku zorganizowanego w formie zielonej szkoły, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych zakupionych przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu oraz wypoczynku wnioskodawcy. Ponadto zwiększono wysokość świadczenia w przypadku trudnej sytuacji mieszkaniowej (emeryci, renciści) i świadczenia związanego z udzieleniem pomocy ze zwiększonymi wydatkami rodziny w związku z urodzeniem dziecka.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności