Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zdjęcia z wycieczki w Bieszczady została wyłączona

Zdjęcia z wycieczki w Bieszczady


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Parking dla uczestników wycieczki została wyłączona

Parking dla uczestników wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, iż Dyrekcja zakładu IRS wyraziła zgodę na zaparkowanie samochodów przez nasze koleżanki i kolegów (uczestników organizowanej wycieczki) na terenie zakładu przy ul. Rolniczej 33 w okresie od godz. 6.15 w dniu 17 czerwca do godz. 24.00 dnia 18 czerwca 2023 r.
Zgodnie z informacją pozyskaną od Pracodawcy bardzo prosimy, aby w tym celu wykorzystać parking główny z wjazdem przez bramę A. Ważne: na parking wjeżdża tylko kierowca bez pasażerów na podstawie identyfikatora pracowniczego!

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wypłata dodatku świątecznego za pracę w nocy z 2/3 maja została wyłączona

Wypłata dodatku świątecznego za pracę w nocy z 2/3 maja


Informujemy, że w dniu 16 maja 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” zwróciła się do Dyrektora Operacyjnego zakładu IRS w ZF ASP w Częstochowie z wnioskiem o jego pozytywne rozpatrzenie i tym samym wypłacenie dla kilkunastu pracowników dodatku w wysokości 150 zł z tytułu przepracowania dnia poprzedzającego dzień świąteczny w godzinach nadliczbowych z 2/3 maja br.
Pomimo tego, że na życzenie pracowników w wyniku zmienionego harmonogramu pracy świadczenie pracy z 2/3 maja br. zostało przeniesione na dzień 3/4 maja br., jednak w podanym okresie na niektórych liniach produkcyjnych była zaplanowana praca dla grupy pracowników, którzy ją świadczyli zarówno w godzinach nocnych z 2/3 maja, jak i z 3/4 maja br. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, realizując statutowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowisk w sprawach dotyczących interesów i praw pracowników – w tym prawa do godnych warunków płacy i pracy, wystąpiła z wnioskiem do Pana Dyrektora o pozytywne rozpatrzenie prośby i wypłacenie dodatku za pracę w święto dla tej grupy pracowników.
Zdaniem NSZZ „Solidarność” w wyniku zmiany grafiku pracownicy ci nie z własnej winy mogą czuć się pokrzywdzeni z powodu braku wypłacenia im dodatku za świadczenie pracy w święto. W dniu 17 maja br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” otrzymała informację, że wniosek NSZZ „Solidarność” w tej sprawie jest analizowany pod względem istniejących regulacji i ostateczna odpowiedź zostanie udzielona do połowy przyszłego tygodnia.

Dział: Aktualności