Posted by on Możliwość komentowania Informacja ze spotkania władz Organizacji Zakładowej z Radą Pracowników została wyłączona
Posted by on Możliwość komentowania Informacje z bieżących spotkań została wyłączona

Informacje z bieżących spotkań

7 października odbyło się planowane robocze spotkanie Dyrekcji TRW IRS z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz Rady Pracowników. Spotkanie dotyczyło rozwiązania problemu dużej ilości godzin nadliczbowych związanych z wysokimi zamówieniami klientów w zakładzie TRW IRS. Komisja Zakładowa wystąpiła z inicjatywą, aby w miesiącach listopad i grudzień obowiązywał jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jeżeli pracownicy otrzymają jasną […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Informacje z dziedziny BHP została wyłączona