Posted by on Możliwość komentowania Ogłoszenie strajku od 25 lutego została wyłączona

Ogłoszenie strajku od 25 lutego

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z późn. zm. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236) Komitet Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w związku z brakiem porozumienia z pracodawcą na […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Wyniki końcowe referendum strajkowego została wyłączona

Wyniki końcowe referendum strajkowego

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, na podstawie listy przekazanej przez pracodawcę i informacji uzyskanej w dniu 6 lutego 2019 r. o liczbie 4549 pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że w referendum strajkowym wzięły udział 3303 osoby uprawnione, co stanowi 72,6 % ogółu pracowników, głosów ważnych oddano 3273, nieważnych – […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Komisji Zakładowej została wyłączona

Stanowisko Komisji Zakładowej

W odpowiedzi na przedstawioną 13 lutego br. informację pracodawcy, skierowaną do pracowników, a dotyczącą wypłaty w dniu 10 marca br. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, zgodnie z ofertą Dyrekcji przedstawioną stronie związkowej i zapisaną w protokole rozbieżności w dniu 30 stycznia br., Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie […]

Continue