Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP

Na dzień 31 sierpnia 2021 br. od godz. 11.30 zostało zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Tematem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji biznesowej w IRS i SBS, możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego w IRS oraz rozpoczęcie negocjacji podwyżkowych.

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Zmiana harmonogramu w IRS została wyłączona

Zmiana harmonogramu w IRS

W dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się w formie online spotkanie zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja HR przedstawiła stronie związkowej informację dotyczącą dalszej niestabilności w produkcji branży motoryzacyjnej oraz dalszymi redukcjami zamówień ze strony klientów, w wyniku których zakład poduszek powietrznych […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP

W dniu 17 sierpnia 2021 br. o godz. 12.00 odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia pomiędzy stronami wprowadzenia przedstawionego przez Pracodawcę projektu aneksu do Regulaminu Pracy. Przedstawiona wersja projektu aneksu zawiera m.in. wprowadzenie z dniem 1 września br. 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla […]

Continue