Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS

W dniu 2 czerwca 2022 r. od godz. 9.45 odbyło się spotkanie Dyrekcji IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji biznesowej i ekonomicznej naszych zakładów oraz podjęcie rozmów w sprawie przedstawionej Pracodawcy przez NSZZ „Solidarność” inicjatywy wprowadzenia dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Karty ORLEN została wyłączona

Karty ORLEN

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, którzy zadeklarowali chęć posiadania kart rabatowych na stacje ORLEN i BLISKA, że w dniu dzisiejszym 24 maja 2022 r. otrzymaliśmy część wydrukowanych kart. Karty są do odbioru w biurze Komisji Zakładowej. O otrzymaniu pozostałych wydrukowanych kart ORLEN niezwłocznie powiadomimy odrębnym komunikatem.

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Inicjatywa wprowadzenia waloryzacji wzrostu wynagrodzeń została wyłączona

Inicjatywa wprowadzenia waloryzacji wzrostu wynagrodzeń

Biorąc pod uwagę panującą w kraju coraz to większą inflację na poziomie przekraczającym obecnie wskaźnik dwucyfrowy (ponad 12%) oraz osiąganiem przez Pracowników w bieżącym roku niższych od oczekiwanych wysokości dodatków wchodzących w skład wynagradzania, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła z inicjatywą do Pracodawcy o wprowadzenie od dnia 1 lipca 2022 r. dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia […]

Continue