Posted by on Możliwość komentowania ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć została wyłączona

ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć

W dniu 4 czerwca 2020 r. Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie wręczyła Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zawiadomienie o rozpoczęciu procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które planowane są na III kwartał 2020 roku i dotyczyć będą 317 osób w obu zakładach (203 pracowników produkcji, 100 pracowników grupa indirect oraz 14 pracowników […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.) została wyłączona

Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.)

W dniu 4 czerwca 2020 r. odbyło się następne planowe spotkanie dotyczące monitorowania bieżącej sytuacji biznesowej i dalszych perspektyw dla zakładów ZF ASP w Częstochowie związanych z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wraz z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie oraz przedstawicielami Rady Pracowników. Omówiono treść pisma […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Konferencja Select Committee ERZ ZF została wyłączona

Konferencja Select Committee ERZ ZF

W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF. W konferencji uczestniczył przedstawiciel NSZZ “Solidarność” ZF ASP w Częstochowie reprezentujący polskie zakłady ZF. Podczas konferencji przedstawiciele zakładów z Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Francji i Polski przedstawili obecną sytuację gospodarczą zakładów ZF w Europie spowodowaną COVID-19. W spotkaniu uczestniczył także […]

Continue