Posted by on Możliwość komentowania Ogłoszenie MPKZP została wyłączona

Ogłoszenie MPKZP

W dniu 30.06.2014 Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów MPKZP przy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zgodnie ze Statutem Pkt.8, §37.4. podjęło uchwałę ustalającą górną wysokość udzielanych przez MPKZP pożyczek:   § Kwota wkładu do 1000 zł – górna granica 1500 zł + wkład, § Kwota wkładu powyżej 1000 zł do 3000 zł – górna […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy oraz regulacje płacowe została wyłączona

Regulamin Pracy oraz regulacje płacowe

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o w Częstochowie, mimo zapewnień ze strony Dyrekcji, do dnia dzisiejszego (10 lipca) nie otrzymała nowego projektu Regulaminu Pracy oraz nowych zasad przyznawania podwyżek dla pracowników. Komisja Zakładowa oczekuje od Dyrekcji jak najszybszego przekazania wyżej wspomnianych projektów, by nie odkładać przystąpienia do rozmów mających na celu […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania UPAŁY: Pracodawco, pamiętaj o obowiązkach została wyłączona

UPAŁY: Pracodawco, pamiętaj o obowiązkach

Jest upał – pracodawco, zadbaj o pracowników! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę wymęczonym pracownikom. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów […]

Continue