Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy

W dniu dzisiejszym odbyło się następne planowane spotkanie dotyczące uzgodnień zapisów do nowego Regulaminu Pracy dla pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas przeprowadzonych rozmów, obie strony znacznie zbliżyły się do wypracowania jednolitego tekstu. Kilka zapisów pozostało jednak spornych. Zapisy te mają być omawiane na następnych spotkaniach celem wypracowania kompromisu, akceptowane przez obie […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Zasady wypłaty Świadczenia noworocznego została wyłączona

Zasady wypłaty Świadczenia noworocznego

W związku z licznymi nieporozumieniami wśród pracowników i złą interpretacją zapisanego Aneksu do Regulaminu ZFŚS dotyczącego wypłacania świadczeń noworocznych, Prezydium Komisji Zakładowej informuje, że świadczenia noworoczne zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2014 roku dla pracowników, którzy złożyli uprawniony wniosek w 2014 roku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Wysokie koszty pracy? To zwykłe piep….nie!!! art. z Tygodnika Solidarność została wyłączona

Wysokie koszty pracy? To zwykłe piep….nie!!! art. z Tygodnika Solidarność

Kolejny raport NBP i kolejne uderzenie w liberalnych patafianów od ekonomii i ekspertów od pracodawców, którzy epatują tezą, że w Polsce za pracę płaci się jak za wódkę. Otóż okazuje się, że koszty pracy są najniższe od kilkunastu lat. I to pomimo rekordowego wzrostu wydajności. Od 2000 roku jej wzrost to 108 proc., gdzie wzrost […]

Continue