Posted by on Możliwość komentowania Koszulki związkowe została wyłączona

Koszulki związkowe

Wszyscy członkowie Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, którzy chcą nabyć koszulkę związkową proszeni są o zapisy w Biurze Komisji Zakładowej lub na stołówkach zakładowych. Zapisy będą prowadzone do dnia 31 marca 2015 roku.

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Pakiet dodatkowy ubezpieczenia medycznego została wyłączona

Pakiet dodatkowy ubezpieczenia medycznego

W związku z licznymi pytaniami pracowników dotyczącymi dodatkowego pakietu świadczeń medycznych, którym zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, informujemy, że zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 20 stycznia 2015 roku, pakiet ten w całości będzie opłacany przez pracodawcę. Każdy pracownik zostanie zapoznany, w jakich placówkach i z jakich […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy

W dniu 20 stycznia 2015 roku przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisali wspólnie wypracowany i uzgodniony nowy Regulamin Pracy, który będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Continue