Posted by on Możliwość komentowania 16 CZERWCA: Zaproszenie na koncert została wyłączona

16 CZERWCA: Zaproszenie na koncert

Od kilku lat Region Częstochowski cyklicznie organizuje, raz do roku, koncerty z udziałem wybitnych artystów scen polskich, mające uświetnić powstanie “Solidarności” – pierwszej niezależnej od władz wielkiej organizacji w bloku państw komunistycznych. Tegoroczny koncert – pod hasłem “Twoim jest serce me” – odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Wybory SIP w zakładzie pasów bezpieczeństwa została wyłączona

Wybory SIP w zakładzie pasów bezpieczeństwa

W związku z kończącą się w czerwcu 2018 roku 4-letnią kadencją dwóch Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie pasów bezpieczeństwa ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” na podstawie obowiązującego Regulaminu Wyborów SIP w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. przeprowadzi […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące omówienia spraw bieżących została wyłączona

Spotkanie dotyczące omówienia spraw bieżących

Zaplanowane na dzień 24 maja br. spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zostało na prośbę pracodawcy przeniesione na dzień 29 maja br. godz. 15.30. Spotkanie będzie dotyczyło omówienia m.in. ocen pracowników produkcji, wysokości premii produkcyjnej oraz relacji pomiędzy pracownikami a liderami i kierownikami produkcji.

Continue