Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe

W dniu 20 lutego br. członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” od godz. 13.00 na zaproszenie Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wezmą udział w spotkaniu dotyczącym wypracowania porozumienia podwyżkowego w trwającym sporze zbiorowym. Jednocześnie informujemy, że w dniu 21 lutego br. o godz. 14.00 zostanie zorganizowane drugie spotkanie obu stron sporu […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Prawa i obowiązki w czasie strajku została wyłączona

Prawa i obowiązki w czasie strajku

Zgodnie z art. 17 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego praw i interesów wskazanych w art. 1 ustawy. Prawo do strajku jest indywidualnym prawem pracownika, które może być realizowane tylko zbiorowo. Prawo organizowania akcji strajkowej oraz innych form protestu przysługuje […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania STRAJK w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie została wyłączona

STRAJK w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z późn. zm. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236) Komitet Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w związku z brakiem porozumienia z pracodawcą […]

Continue