Terminarz spotkań


W dniu 28 listopada 2014r odbędzie się spotkanie Dyrekcji TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie z Prezydium Komisji Zakładowej dotyczące uzgodnień nowych zapisów Regulaminu Pracy oraz dalszych prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.

Na dzień 2 grudnia b.r. zaplanowane jest spotkanie w sprawie omówienia projektu nowych zasad planowania urlopów na 2015 rok.
 
Natomiast 9 grudnia b.r. będzie dotyczyło uzgodnienia przyszłorocznych podwyżek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.
 
O rezultatach ww spotkań powiadomimy odrębnymi komunikatami.
 

Umieszczony w Aktualności

« »