Omówienie procesu podwyżkowego i spraw bieżących


Na dzień 19 marca br. o godz. 15.00 zostało zaplanowane robocze spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkania będzie omówienie uwag związanych z tegorocznym procesem podwyżkowym oraz spraw bieżących zgłaszanych przez pracowników.
O efektach spotkania powiadomimy odrębnym komunikatem.

Umieszczony w Aktualności

« »