Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 17 marca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” spotkali się na roboczym spotkaniu z Dyrekcją SBS. Spotkanie dotyczyło omówienia wprowadzonej w zakładzie pasów instrukcji wejścia i wyjścia pracowników do i z zakładu w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 w kraju.
Strona związkowa zwróciła się z apelem do Dyrekcji SBS o niewprowadzanie zaplanowanych zmian organizacji czasu pracy polegającej na wcześniejszym 10-minutowym zakończeniu pracy na zmianie kosztem wprowadzenia tylko jednej 20-minutowej przerwy dla pracowników. Zwrócono się do Dyrekcji zakładu pasów z prośbą o przeanalizowanie propozycji NSZZ “Solidarność” polegającej na utrzymaniu dla pracowników dwóch przerw po 15 minut oraz rozpoczynaniu i kończeniu pracy na poszczególnych zmianach na takich samych zasadach, jakie obowiązywały do czasu wystąpienia zagrożenia koronawirusem.
Zdaniem strony związkowej takie rozwiązania będą bardziej korzystne dla pracowników niż te zaplanowane i nie spowodują gromadzenia się pracowników w większych grupach. Jednocześnie Dyrekcja przekazała informację, że na stołówce będzie więcej wolnej przestrzeni dla pracowników oraz zostanie przygotowana większa liczba miejsc do dezynfekcji rąk.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oświadczenie IndustriAll Europe ws. COVID-19 została wyłączona

Oświadczenie IndustriAll Europe ws. COVID-19


Unia Europejska potrzebuje zbiorowej reakcji, a pracownicy muszą być chronieni. Europa stała się epicentrum pandemii, która dotknęła wszystkie państwa członkowskie UE. UE musi teraz zareagować szybko, zdecydowanie i w skoordynowany sposób, aby chronić swoich obywateli przed COVID-19 i uniknąć poważnej recesji gospodarczej.
Pakiet środków nadzwyczajnych przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 13 marca [2020 r.] jest krokiem we właściwym kierunku. Zgodnie ze środkami podjętymi przez niektóre rządy krajowe konieczne jest, aby UE przyjęła ochronny plan awaryjny. Plan ten musi zabezpieczyć niezbędne zaopatrzenie sanitarne dla systemu opieki zdrowotnej UE; zagwarantować państwom członkowskim możliwość pełnego korzystania z elastyczności pomocy państwa oraz ram paktu stabilności i wzrostu mających na celu ożywienie gospodarki; wspierać osoby, których dochody i miejsca pracy są zagrożone i wspierać dotknięte przedsiębiorstwa.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 13 marca 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR w ZF ASP w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia uzgodnionych z kierownictwem OSS celów na 2020 r. w relacji do wskaźników obowiązujących przy naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, sporządzania planów urlopowych oraz planów produkcyjnych na II półrocze br. oraz wyzwań, jakie stoją przed zakładem poduszek powietrznych w najbliższej przyszłości, związanych ze stanem zatrudnienia.
Dyrekcja ASP w Częstochowie wspólnie z kierownictwem OSS uzgodniła cele do naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, która ma być wypłacana pracownikom na jednakowych zasadach dla obydwu zakładów. Zdaniem strony związkowej zasady naliczania premii dla zakładu IRS są inne w porównaniu do zakładu SBS. W przestawionych tabelach zasad i wskaźników naliczania premii na zakładzie poduszek nie jest wyszczególnione detalicznie wszystko jak w przypadku zakładu SBS. Dla zakładu IRS nie jest wskazany i podany do wiadomości pracowników przyjęty cel wydajności na 2020 rok i udział osiągniętego miesięcznego wskaźnika wydajności naliczonej premii w % do założonego celu. Pracodawca zakładając osiągane cele wydajnościowe w relacji do obowiązujących kryteriów na dany rok winien tak je zaplanować, by była możliwość osiągnięcia przez pracowników zakładanej premii produkcyjnej na poziomie 10%, jak jest to przyjęte w Regulaminie.
Zdaniem strony społecznej w przedstawionym załączniku dotyczącym naliczania premii produkcyjnej Dyrekcja IRS z góry przyjęła założenie, że pracownicy nie mogą osiągnąć wysokości premii produkcyjnej na poziomie 10% lub większej. Spowoduje to brak odpowiedniej motywacji i zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków przez pracowników. W zakładzie IRS od dłuższego czasu, praktycznie od ponad roku, pracownicy mieli wypłaconą miesięczną premię produkcyjną na poziomie mniejszym niż 10%. Powoduje to narastające niezadowolenie wśród pracowników, którzy swoją ciężką pracą włożyli bardzo duży wkład dla dobra funkcjonowania zakładu w 2019 roku.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności