Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące sytuacji w sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie dotyczące sytuacji w sporze zbiorowym


W dniu 13 lutego 2019 r. Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zaprosiła zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” na spotkanie 18 lutego br. o godz. 14.30. Tematem spotkania będzie omówienie sytuacji związanej z trwającym sporem zbiorowym.
W dniu 3 stycznia br. Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” weszła w spór zbiorowy z pracodawcą dotyczący następujących żądań:
1) wzrostu funduszu wynagrodzenia płac od dnia 1 stycznia 2019 roku na poziomie 400 zł brutto do stawki zasadniczej, dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
2) wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. do Regulaminu Wynagradzania uzgodnionych zgodnie z pkt. 9 zawartego porozumienia z dnia 14 lutego 2018 r. zasad przyznawania i wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Obecnie w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie do 15 lutego br. trwa referendum strajkowe. Wyniki poznamy w dniu 16 lutego br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pierwszy tydzień referendum strajkowego została wyłączona

Pierwszy tydzień referendum strajkowego


Komisja Zakładowa informuje, że ze wstępnie przeprowadzonej analizy list głosujących pracowników zatrudnionych w naszych zakładach wynika, że frekwencja w pierwszych tygodniu przeprowadzanego referendum strajkowego przerosła najśmielsze oczekiwania Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dziękujemy!!!
Jednocześnie informujemy osoby, które nie mogły zagłosować w dniach od 4 do 8 lutego 2019 r. z różnych przyczyn (m.in. przebywały na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach lekarskich), że mogą oddać swój głos podczas organizowanego referendum w dniach 11-15 lutego br. na stołówkach zakładowych. Końcowe wyniki z przeprowadzonego referendum strajkowego przedstawimy po jego zakończeniu i podliczeniu głosów w dniu 16 lutego br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania SPÓR ZBIOROWY: Żądania Organizacji Zakładowej została wyłączona

SPÓR ZBIOROWY: Żądania Organizacji Zakładowej


Dział: Aktualności