Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS HR


W dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się w formie on-line spotkanie Dyrekcji HR IRS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu pomimo zaproszenia niestety nie uczestniczył przedstawiciel MOZ Pracowników ZF Polska.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie wobec strony społecznej decyzji podjętej przez Dyrekcję IRS dotyczącej wprowadzenia na linii produkcyjnej nr 32038 Daimler BU-4 organizacji pracy w systemie 4-zmianowym od dnia 23 kwietnia br. na okres 5-6 tygodni. Praca w tym systemie będzie dotyczyć 16 pracowników produkcji oraz kilku pracowników z działu wsparcia.
Zdaniem Dyrekcji wprowadzenie systemu pracy 4-zmianowej na tej linii jest koniecznością z uwagi na brak uzyskanego zezwolenia na dopuszczenie do pracy nowej składarki, co pozwoliłoby wykonać zakładane plany produkcyjne w systemie 3-zmianowym. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Święta Wielkanocne została wyłączona

Życzenia na Święta Wielkanocne


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 31 marca 2022 r. o godz. 10.30 na wniosek NSZZ „S” odbyło się robocze spotkanie Dyrekcji Zakładu SBS w ZF ASP z członkami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Tematem spotkania było przedstawienie Pracodawcy przez stronę związkową otrzymywanych uwag i zastrzeżeń od pracowników co do sposobu organizacji i świadczenia pracy przez pracowników obcokrajowców zatrudnionych w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa. Dyrekcja stwierdziła, że obcokrajowcy zatrudnieni w obszarze produkcji świadczą pracę wyłącznie na stanowiskach mniej odpowiedzialnych i wymagających pracy w ramach w outsourcingu, posiadają swoich koordynatorów. Obecnie Pracodawca nie planuje żadnej zmiany w organizacji pracy dla obcokrajowców z uwagi na niestabilne zamówienia. Na niektórych liniach, tam gdzie jest to możliwe, tak jak linia 12212 pracownicy UA obsadzają pełną obsadą i wykonują pracę po 12 godzin na dobę. W przypadku spadku zamówień obcokrajowców w każdej chwili można odwołać lub zmniejszyć im czas pracy. Pracodawca preferując taką formę zatrudnienia obcokrajowców ma większą elastyczność w planowaniu organizacji pracy i nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku mniejszej produkcji, co ewidentnie skutkowałoby osiągnięciem niższych wyników finansowych. W przypadku planowania mniejszej produkcji pracowników z UA będzie można zastępować polskimi pracownikami.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności