Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące została wyłączona

Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące


W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
Podczas spotkania strona związkowa przedstawiła pracodawcy inicjatywę dotyczącą uzgodnień i wprowadzenia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania, m.in:
1) uaktualnienia stawek zasadniczych,
2) wprowadzenia zapisów dotyczących wypłaty nagrody rocznej uzależnionej od wysokości indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika za dany rok kalendarzowy,
3) naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej w taki sposób, by pracownik produkcji wynagradzany był optymalnie za swój wkład w wykonywanie swoich obowiązków (wydajność, zaangażowanie, jakość); odrzucenie wypadkowości jako kryterium przy naliczaniu wysokości premii.
4) dopracowanie pkt. 3 dotyczącego oceny (dyspozycyjność)
5) opracowanie zapisu dotyczącego oceny dla pracowników powracających do pracy po długotrwałym leczeniu,
6) wprowadzenia do regulacji płacowych pojęcia absencji chorobowej związanej z rehabilitacją pracownika; absencja taka raz w roku nie byłaby uwzględniania przy obniżeniu podwyżki z tego tytułu,
7) uzgodnienia i wprowadzenia zasad wypłaty dodatku stażowego.
Podczas spotkania omówiono również zgłaszane przez pracowników uwagi i zastrzeżenia dotyczące przeprowadzanych kontroli zwolnień lekarskich przez firmę Comperio oraz zbyt wysokich temperatur panujących na hali Leoplast. Dział HR zapewnił, że wszystkie uwagi i problemy przedstawione przez NSZZ “Solidarność” zostaną przeanalizowane i rozwiązane.
Wkrótce zostanie również wdrożony plan mający na celu poprawę warunków pracy dla pracowników zatrudnionych na hali Leoplast. Następne spotkanie zaplanowano na dzień 19 czerwca br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania WYCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI: Parking została wyłączona

WYCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI: Parking


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że za zgodą pracodawcy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie uczestnicy organizowanej wycieczki mogą skorzystać z parkingu zakładowego przy ul. Dekabrystów 82 w Częstochowie.
Wjazd na parking za okazaniem identyfikatora pracownika od godz. 6.00 w dniu 8 czerwca. Planowany wyjazd z parkingu około godz. 22.00 w dniu 9 czerwca.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie nowych zapisów Regulaminów została wyłączona

Uzgadnianie nowych zapisów Regulaminów


W dniu 15 maja 2019 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” wystąpiła do Pracodawcy – TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z inicjatywą niezwłocznego przystąpienia do rozmów w celu uzgodnienia nowych zapisów Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
Inicjatywa NSZZ “Solidarność” dotyczy wypracowania i uzgodnienia treści nowych zapisów dotyczących Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy, w szczególności: aktualizacji obowiązujących stawek zasadniczych pracowników, zasad wypłaty nagrody rocznej, zasad przyznawania podwyżek, zasad premiowania oraz sporządzania planów urlopowych. Na dzień 4 czerwca br. o godz. 15.00 zostało zaplanowane pierwsze spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w tej sprawie.
O efektach spotkań będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Dział: Aktualności