Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki została wyłączona

Dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki


Komisja Zakładowa przypomina wszystkim osobom, które zadeklarowały chęć udziału w organizowanej w dniach 8-9 czerwca 2019 r. dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. wycieczce do Krakowa i Wieliczki oraz znajdują się na liście głównej uczestników, że w terminie do 15 maja br. należy dokonać wpłaty przewidzianej dla uczestnika wycieczki.
Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc noclegowych w przypadku nieuregulowania wpłaty w terminie lub nieudzielenia informacji Komisji Zakładowej o wyjeździe lub rezygnacji, z wycieczki w zastępstwie za te osoby będą mogli skorzystać członkowie NSZZ “Solidarność”, którzy w chwili obecnej znajdują się na liście rezerwowej. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300 G) lub od członków Prezydium i KZ.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Wielkanoc 2019 została wyłączona

Życzenia na Wielkanoc 2019


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiana okresu rozliczeniowego została wyłączona

Zmiana okresu rozliczeniowego


W dniu 18 kwietnia br. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” podpisało aneks do Regulaminu Pracy dotyczący zmiany okresu rozliczeniowego dla pracowników zakładu poduszek powietrznych zmiany “A”.
Na prośbę pracowników zmiany “A” Dyrekcja IRS wspólnie z działem HR oraz stroną społeczną uzgodniły, że w okresie marzec-kwiecień-maj br. dla tej grupy pracowników będzie obowiązywał trzymiesięczny okres rozliczeniowy.
W wyniku tej zmiany pracownicy będą mogli podjąć pracę na nocnej zmianie w dniu 28 kwietnia, a w zamian będą mieli dzień wolny w dniu 2 maja br. Pomimo obowiązującego w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Dyrekcja po uzgodnieniu ze stroną związkową zobowiązała się do comiesięcznych wypłat nadgodzin. W przypadku, gdy pracownik dobrowolnie zgłosi, że chce w zamian za przepracowane nadgodziny dzień wolny do odbioru, takie wynagrodzenie nie zostanie mu wypłacone. W związku z tym informujemy, że pracownicy, którzy wypracowali godziny nadliczbowe w tym miesiącu otrzymają za nie wynagrodzenie 10 maja wraz z wypłatą za miesiąc kwiecień br.
Jednocześnie uzgodniono, że dla pracowników zmiany “A” w zakładzie poduszek powietrznych miesiąc czerwiec br. będzie jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym. Od 1 lipca br. powraca dwumiesięczny okres rozliczeniowy dla tej grupy pracowników.

Dział: Aktualności