Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość premii produkcyjnej została wyłączona

Wysokość premii produkcyjnej


Informujemy wszystkich pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” wystąpiła w maju br. do Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z inicjatywą dotyczącą wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów, które będą obowiązywały przy naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej w taki sposób, by pracownik produkcji wynagradzany był optymalnie za swój wkład w wykonywanie swoich obowiązków, a minimalna wysokość premii nie była niższa niż na poziomie 10%.
Obecnie w zakładzie poduszek powietrznych od kilku miesięcy pracownicy otrzymują premię produkcyjną na poziomie mniejszym niż 9%. Wcześniej (na początku 2018 r.) sytuacja taka miała miejsce w zakładzie pasów. Mimo dotychczasowych rozmów z pracodawcą sytuacja nie uległa zmianie. NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Dyrekcji TRW IRS o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zwiększenia wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Na następnym spotkaniu w dniu 24 czerwca br. strona związkowa przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.
W przypadku zaniechania odpowiednich działań ze strony pracodawcy Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy następnych negocjacjach podwyżkowych będzie oczekiwać od Zarządu ZF dla zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wyrównania utraconych comiesięcznych wynagrodzeń z powodu obniżenia premii produkcyjnej, żądając większego wzrostu wynagrodzeń na 2020 r. Ponadto Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” poinformuje Zarząd ZF Group o dotychczasowym naliczaniu przez Dyrekcję zakładu poduszek powietrznych coraz to mniejszych miesięcznych premii produkcyjnych, informowaniu pracowników o rzekomo złej kondycji zakładu, spadku wydajności produkcji, braku zamówień wynikających z utraty zaufania ze strony klienta, które jakoby są związane z działaniami podjętymi przez stronę związkową podczas negocjacji podwyżkowych na 2019 r. Jednocześnie informujemy, że sytuacja taka nie ma miejsca w zakładzie pasów, choć pracownicy tego zakładu również uczestniczyli w referendum strajkowym i w przygotowaniach do strajku.
O efektach spotkań będziemy informować odrębnymi komunikatami.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące została wyłączona

Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące


W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
Podczas spotkania strona związkowa przedstawiła pracodawcy inicjatywę dotyczącą uzgodnień i wprowadzenia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania, m.in:
1) uaktualnienia stawek zasadniczych,
2) wprowadzenia zapisów dotyczących wypłaty nagrody rocznej uzależnionej od wysokości indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika za dany rok kalendarzowy,
3) naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej w taki sposób, by pracownik produkcji wynagradzany był optymalnie za swój wkład w wykonywanie swoich obowiązków (wydajność, zaangażowanie, jakość); odrzucenie wypadkowości jako kryterium przy naliczaniu wysokości premii.
4) dopracowanie pkt. 3 dotyczącego oceny (dyspozycyjność)
5) opracowanie zapisu dotyczącego oceny dla pracowników powracających do pracy po długotrwałym leczeniu,
6) wprowadzenia do regulacji płacowych pojęcia absencji chorobowej związanej z rehabilitacją pracownika; absencja taka raz w roku nie byłaby uwzględniania przy obniżeniu podwyżki z tego tytułu,
7) uzgodnienia i wprowadzenia zasad wypłaty dodatku stażowego.
Podczas spotkania omówiono również zgłaszane przez pracowników uwagi i zastrzeżenia dotyczące przeprowadzanych kontroli zwolnień lekarskich przez firmę Comperio oraz zbyt wysokich temperatur panujących na hali Leoplast. Dział HR zapewnił, że wszystkie uwagi i problemy przedstawione przez NSZZ “Solidarność” zostaną przeanalizowane i rozwiązane.
Wkrótce zostanie również wdrożony plan mający na celu poprawę warunków pracy dla pracowników zatrudnionych na hali Leoplast. Następne spotkanie zaplanowano na dzień 19 czerwca br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania WYCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI: Parking została wyłączona

WYCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI: Parking


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że za zgodą pracodawcy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie uczestnicy organizowanej wycieczki mogą skorzystać z parkingu zakładowego przy ul. Dekabrystów 82 w Częstochowie.
Wjazd na parking za okazaniem identyfikatora pracownika od godz. 6.00 w dniu 8 czerwca. Planowany wyjazd z parkingu około godz. 22.00 w dniu 9 czerwca.

Dział: Aktualności