Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 13 marca 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR w ZF ASP w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia uzgodnionych z kierownictwem OSS celów na 2020 r. w relacji do wskaźników obowiązujących przy naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, sporządzania planów urlopowych oraz planów produkcyjnych na II półrocze br. oraz wyzwań, jakie stoją przed zakładem poduszek powietrznych w najbliższej przyszłości, związanych ze stanem zatrudnienia.
Dyrekcja ASP w Częstochowie wspólnie z kierownictwem OSS uzgodniła cele do naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, która ma być wypłacana pracownikom na jednakowych zasadach dla obydwu zakładów. Zdaniem strony związkowej zasady naliczania premii dla zakładu IRS są inne w porównaniu do zakładu SBS. W przestawionych tabelach zasad i wskaźników naliczania premii na zakładzie poduszek nie jest wyszczególnione detalicznie wszystko jak w przypadku zakładu SBS. Dla zakładu IRS nie jest wskazany i podany do wiadomości pracowników przyjęty cel wydajności na 2020 rok i udział osiągniętego miesięcznego wskaźnika wydajności naliczonej premii w % do założonego celu. Pracodawca zakładając osiągane cele wydajnościowe w relacji do obowiązujących kryteriów na dany rok winien tak je zaplanować, by była możliwość osiągnięcia przez pracowników zakładanej premii produkcyjnej na poziomie 10%, jak jest to przyjęte w Regulaminie.
Zdaniem strony społecznej w przedstawionym załączniku dotyczącym naliczania premii produkcyjnej Dyrekcja IRS z góry przyjęła założenie, że pracownicy nie mogą osiągnąć wysokości premii produkcyjnej na poziomie 10% lub większej. Spowoduje to brak odpowiedniej motywacji i zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków przez pracowników. W zakładzie IRS od dłuższego czasu, praktycznie od ponad roku, pracownicy mieli wypłaconą miesięczną premię produkcyjną na poziomie mniejszym niż 10%. Powoduje to narastające niezadowolenie wśród pracowników, którzy swoją ciężką pracą włożyli bardzo duży wkład dla dobra funkcjonowania zakładu w 2019 roku.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Szkoły zamknięte przez koronawirusa. Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy? została wyłączona

Szkoły zamknięte przez koronawirusa. Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy?


Rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół w całym kraju. Ma to pomóc opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zgodnie z zapisami specustawy, rodzice mogą wnioskować o zasiłek opiekuńczy na dzieci do lat 8. Nowe prawo obowiązuje od 8 marca i opisuje rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. To w nim zmieniono zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówek edukacyjnych. Wniosek o zasiłek można złożyć w ZUS lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (własną działalność). Jeśli wypłatą zasiłków zajmuje się pracodawca (umowa o pracę, zlecenie), wystarczy w kadrach złożyć wniosek na formularzu Z-15A.
Przypominamy, że zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Oblicza się go za każdy dzień sprawowania OPIEKI NAD DZIECKIEM, także za dni wolne od pracy. Podstawą do naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy. Najłatwiej więc odjąć od ostatniej pensji 20 proc. jeśli oczywiście na zwolnieniu przebywamy miesiąc. Na zasiłek mogą liczyć płacący SKŁADKI ZUS, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub dziennego opiekuna. Zasiłek przysługuje też opiekującym się chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki).
W ramach nowej ustawy wydłużono okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym. Standardowo jest to 60 dni, a ustawa koronawirusa wydłuża ten czas do 74 dni, niezależnie od liczby dzieci. Ustawodawca zostawił standardowe 60 dni z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki i dodał 14 dni z powodu zamknięcia placówki ze względu na koronawirusa.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odwołanie turnieju piłki halowej oraz posiedzenia SC ERZ została wyłączona

Odwołanie turnieju piłki halowej oraz posiedzenia SC ERZ


W związku ze szczególnymi okolicznościami i potencjalnym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju Prezydium Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ “Solidarność” w uzgodnieniu z organizacją związkową organizującą turniej postanowiło odwołać turniej piłki nożnej oraz posiedzenie Radę Sekcji zaplanowane na 2-4 kwietnia 2020 r. w Gliwicach.
Posiedzenie Rady Sekcji, jeśli pozwolą okoliczności, odbędzie się w dniu 7-8 maja br., a turniej piłki nożnej razem z posiedzeniem Rady we wrześniu br. w tym samym miejscu. Jednocześnie informujemy, że z tych samych powodów zaplanowane na dzień 17 marca br. posiedzenie SC Europejskiej Rady Zakładowej ZF Group również zostało odwołane.

Dział: Aktualności