Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją Logistyki IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją Logistyki IRS


W dniu 4 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji Logistyki Zakładu IRS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrekcja HR IRS.
Tematem spotkania było przedstawienie Dyrekcji Logistyki oraz omówienie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez pracowników zatrudnionych w obszarze magazynu, w szczególności dotyczących występowania niewłaściwych zachowań i relacji między bezpośrednimi przełożonymi a pracownikami oraz nierównomiernego obciążenia pracowników delegowanych do pracy na nocnych zmianach i trudnościami w otrzymaniu urlopu wypoczynkowego.
Dyrekcja Logistyki IRS przedstawiła stronie związkowej obecną trudną sytuację związaną z organizacją pracy pracowników zatrudnionych w obszarach magazynu ze względu na brak odpowiedniej liczby pracowników do wykonania zakładanych zadań. Wiąże się to także z wysoką absencją oraz brakiem posiadania pracowników na uzupełnienie stanu w takich szczególnych przypadkach. Dyrekcja zobowiązała się do analizy i wyjaśnienia przedstawionych przez pracowników problemów. W przypadku jakichkolwiek nagannych zachowań ze strony bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracownika lub problemu w otrzymaniu koniecznego urlopu przez pracownika, Dyrekcja zwraca się do pracowników o niezwłoczny bezpośredni kontakt, nawet telefoniczny. Jednocześnie Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej obecnie podejmowane działania w celu usprawnienia i poprawy organizacji pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kondolencje została wyłączona

Kondolencje


Dział: Aktualności