Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.) została wyłączona

Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.)


W dniu 20 maja 2020 r. odbyło się przełożone spotkanie zaplanowane wcześniej na dzień 28 maja br. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie oraz przedstawiciele Rady Pracowników.
Na wstępie spotkania Dyrekcja zwróciła się do strony społecznej o nieinformowanie na obecnym etapie pracowników o kwestiach dotyczących wprowadzenia ewentualnych założeń i rozwiązań proponowanych przez Pracodawcę. Mają one być wspólnie omawiane w kontekście dialogu w celu wypracowania odpowiednich uzgodnień związanych z obecną trudną sytuacją ekonomiczną zakładów spowodowaną trwającą pandemią COVID-19 i znaczącym spadkiem zamówień ze strony koncernów samochodowych. Zdaniem Pracodawcy przekazywanie pracownikom informacji, które w obecnym czasie są dopiero przedstawiane, analizowane i omawiane ze stroną związkową i nie są jeszcze uzgodnione, mija się z celem i może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy została wyłączona

Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy


W dniu 7 maja 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła obecną sytuację biznesową zakładów oraz podejmowane działania zmierzające do zabezpieczenia przed zagrożeniem pracowników przed COVID-19 i dalsze perspektywy, jakie stoją przed zakładami ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
W kwietniu w zakładzie poduszek powietrznych pracowało średnio dziennie około 112 pracowników produkcji. Praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym bez nocnej zmiany. Do 17 maja br. obowiązuje postój zakładu. Po tym terminie stopniowo będzie wznawiany proces produkcji. Przewiduje się plany produkcyjne na poziomie – początkowo 30%, a następnie do końca czerwca około 65%. W związku z brakiem pracy w maju br. w zakładzie poduszek nie zostaną przedłużone umowy o pracę na czas określony dla 78 pracowników.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowa tabela świadczeń z ZFŚS została wyłączona

Nowa tabela świadczeń z ZFŚS


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, że został podpisany aneks do Regulaminu ZFŚS wraz z nową tabelą wysokości świadczeń oraz zmienionymi granicami dochodów, które będą obowiązywały od dnia 1 maja 2020 r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz emerytów i rencistów.
Tabela dostępna w zakładce Strefa związkowca (link).
Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostanie dokonany przelew nagrody rocznej za 2019 r. Zgodnie z obowiązującym zapisem z Regulaminu Wynagradzania nagrodę roczną otrzymają wszyscy pracownicy oraz byli pracownicy, którzy przynajmniej przez 3 miesiące pozostawali w zatrudnieniu oraz otrzymywali wynagrodzenie w roku ubiegłym, z wyjątkiem pracowników zwolnionych dyscyplinarnie oraz z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Dział: Aktualności