Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.) została wyłączona

Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.)


W dniu 4 czerwca 2020 r. odbyło się następne planowe spotkanie dotyczące monitorowania bieżącej sytuacji biznesowej i dalszych perspektyw dla zakładów ZF ASP w Częstochowie związanych z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną COVID-19.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wraz z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie oraz przedstawicielami Rady Pracowników. Omówiono treść pisma członków Zarządu ZF Group, które zostało skierowane do wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF. Według Zarządu ZF z dzisiejszej perspektywy do 2025 roku należy dostosować możliwości produkcyjne w zakładach ZF na całym świecie i zmniejszyć zatrudnienie o 12 000 do 15 000 osób, z czego około połowę w niemieckich zakładach.
Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej informację dotyczącą obecnego stanu zatrudnionych pracowników. W zakładzie poduszek powietrznych w czerwcu przewiduje się zapewnienie pracy dla około 1 300 osób. Bez pracy w dalszym ciągu pozostaje około 600 osób. W maju br. w zakładzie IRS nie zostało przedłużonych umów o pracę na czas określony dla 61 pracowników. W zakładzie pasów obecnie realizuje się 60-65% zakładanych planów produkcyjnych. Bez pracy pozostaje około 450 osób. W maju br. w zakładzie SBS nie przedłużono umów na czas określony dla 30 pracowników. W obu zakładach w maju przedłużono umowy o pracę dla kilkunastu osób. Jak zawsze o przedłużeniu umowy decyduje ocena i kwalifikacje pracownika.
W związku z tak dramatyczną sytuacją i nadmiernym stanem zatrudnienia w stosunku do planowanej produkcji i sprzedaży Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie podjęła decyzję o uruchomieniu procesu dotyczącego zwolnień grupowych. W zawiadomieniu pracodawcy skierowanym do NSZZ “Solidarność” mowa o zamiarze dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które będą się odbywały w III kwartale 2020 r. i dotyczyć będą 317 osób w obu zakładach (203 pracowników produkcji, 100 pracowników grupa indirect oraz 14 pracowników grupa salary). Przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie poziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy, spadkiem sprzedaży (obecnym i przewidywanym), związanymi z sytuacją w branży motoryzacyjnej. Szczegółowy regulamin zwolnień grupowych zostanie w ciągu najbliższych 20 dni przedstawiony stronie związkowej. Wszystko to jest konieczne, zdaniem Dyrekcji, aby zabezpieczyć ZF ASP w Częstochowie w dłuższej perspektywie i dostosować zakłady do nowej rzeczywistości gospodarczej. Zostały już wyznaczone konkretne cele kosztowe na rok 2020, i aby je osiągnąć będą ograniczane wydatki, na przykład poprzez ograniczanie inwestycji, odwoływanie i odraczanie projektów, dalsze egzekwowanie bardzo restrykcyjnej polityki zatrudniania i zastępowania pracowników, a także poprzez ograniczenia dotyczące podróży służbowych i innych podobnych wydatków.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Konferencja Select Committee ERZ ZF została wyłączona

Konferencja Select Committee ERZ ZF


W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF. W konferencji uczestniczył przedstawiciel NSZZ “Solidarność” ZF ASP w Częstochowie reprezentujący polskie zakłady ZF.
Podczas konferencji przedstawiciele zakładów z Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Francji i Polski przedstawili obecną sytuację gospodarczą zakładów ZF w Europie spowodowaną COVID-19. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Europejskiej Rady Zakładowej WABCO.
Członkowie Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF ze zdziwieniem przyjęli do wiadomości fakt podania do publicznej wiadomości przez Zarząd ZF informacji o podjęciu działań zmierzających do restrukturyzacji zakładów i zmniejszenia stanu zatrudnienia do roku 2025 o około 15 000 pracowników, z czego około połowy, tj. 7,5 tys., pracowników z niemieckich zakładów ZF, bez jakichkolwiek rozmów i uzgodnień z przedstawicielami pracowników zrzeszonymi w Europejskiej Radzie Pracowników ZF Group. Select Committee zdecydowanie sprzeciwia się tego typu działaniom ze strony Zarządu ZF.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka do Malborka przełożona na 5-6 września została wyłączona

Wycieczka do Malborka przełożona na 5-6 września


Komisja Zakładowa informuje, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 wycieczka do Malborka dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland została przełożona na termin 5-6 września 2020 r.
Osoby, które zadeklarowały udział w wycieczce we wcześniejszym terminie (planowanym na 6-7 czerwca br.) są w pierwszej kolejności uprawnione do udziału w nowym terminie. Wszystkie te osoby prosimy o potwierdzenie Komisji Zakładowej swojego udziału w wycieczce w dniach 5-6 września br. – telefoniczne lub drogą e-mail.
W przypadku pozyskania wolnych miejsc poinformujemy odrębnym komunikatem. Przypominamy, ze koszt wycieczki w wysokości 300 złotych ponosi uczestnik. Wpłat należy dokonać najpóźniej do 10 sierpnia br. Brak wpłaty do tego terminu przez uczestnika, który zadeklarował swój udział w wycieczce, uprawnia osoby czekające na liście rezerwowej do dokonania odpowiedniej wpłaty i udziału w wycieczce.
Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Zdrojewo. W programie wycieczki m.in.: • zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku • zwiedzanie zamku Gniew • zwiedzanie bazyliki w Pelplinie • zwiedzanie Starego Rynku w Toruniu • biesiada przy grillu • uroczysta zabawa integracyjna. Bliższych informacji można zasięgnąć w Biurze Komisji Zakładowej – pok. 300 G.

Dział: Aktualności