Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


Na prośbę strony związkowej w dniu 15 września 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS i SBS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR w ZF ASP.
Spotkanie dotyczyło omówienia przez stronę związkową działań podejmowanych przez kierownictwo, a związanych m.in. z prowadzonym procesem zwolnień grupowych, obecnym stanem zatrudnienia, świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych, wstrzymywaniem udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych, braku nocnych zmian na niektórych liniach produkcyjnych, naliczaniem zbyt niskich wysokości miesięcznej premii produkcyjnej oraz niespodziewaną zmianą harmonogramu i skróceniem czasu na odpoczynek dobowy i tygodniowy. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Praca w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Praca w godzinach nadliczbowych


Pracodawcy często wydają pracownikom polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Powinni to jednak robić tylko w określonych w Kodeksie pracy sytuacjach. Pracownikowi za nadgodziny przysługuje dodatek pieniężny lub czas wolny.
Co może być uznane za pracę w godzinach nadliczbowych?
Praca w godzinach nadliczbowych, czyli popularne “nadgodziny”, to zgodnie z Kodeksem pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Należy pamiętać, że za pracę w godzinach nadliczbowych nie może być uznany czas, w którym pracownik odpracowuje udzielone mu wcześniej zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka do Malborka – zmiana zakwaterowania została wyłączona

Wycieczka do Malborka – zmiana zakwaterowania


Komisja Zakładowa informuje, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi w tym zakresie zakwaterowanie uczestników organizowanej w dniach 5-6 września 2020 r. wycieczki do Malborka dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland zostało przeniesione z Hotelu Zdrojewo do Dworku Tucholskiego w miejscowości Zblewo.
Dworek Tucholski zapewnia odpowiednie warunki do bezpiecznego pobytu. Posiada też basen solankowy, korty tenisowe, bilard, zarybiony staw oraz grill pod krytą strzechą. Jednocześnie informujemy, że program oraz koszt wycieczki się nie zmienił i wynosi 300 złotych. Wpłat należy dokonać najpóźniej do 10 sierpnia br. Brak wpłaty do tego terminu przez uczestnika, który zadeklarował swój udział w wycieczce, uprawnia osoby czekające na liście rezerwowej do dokonania odpowiedniej wpłaty i udziału w wycieczce. Bliższych informacji można zasięgnąć w Biurze Komisji Zakładowej – pok. 300 G.

Dział: Aktualności