Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe wysokości świadczeń z ZFŚS została wyłączona

Nowe wysokości świadczeń z ZFŚS


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. przedstawiona przez stronę związkową NSZZ “Solidarność” propozycja zwiększenia wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została zatwierdzona przez członków Komisji ZFŚS.
Nowa tabela wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie obowiązywała w 2022 roku dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz emerytów i rencistów. We wszystkich obowiązujących IV grupach, w zależności od określonego dochodu brutto na osobę w rodzinie, zostały zwiększone wysokości świadczeń. Świadczenia dotyczą m.in. wsparcia na wypoczynek dzieci w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, wypoczynku zorganizowanego w formie zielonej szkoły, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych zakupionych przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu oraz wypoczynku wnioskodawcy. Ponadto zwiększono wysokość świadczenia w przypadku trudnej sytuacji mieszkaniowej (emeryci, renciści) i świadczenia związanego z udzieleniem pomocy ze zwiększonymi wydatkami rodziny w związku z urodzeniem dziecka.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Świadczenia z ZFŚS w 2022 r. została wyłączona

Świadczenia z ZFŚS w 2022 r.


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu 25 lutego 2022 r. odbędzie się posiedzenie komisji ZFŚS, podczas którego zostaną uzgodnione wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązujące w 2022 r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz emerytów i rencistów.
NSZZ “Solidarność” przedstawiła swój projekt przewidujący dla wszystkich grup pracowników oraz emerytów i rencistów w 2022 r. zwiększenie wysokości świadczenia przeznaczonego na wsparcie wymienione w pkt. 9.1; 9.2; 9.3 oraz 9.4 i 9.6 Regulaminu ZFŚS. Uzgodniona na 2022 r. nowa tabela wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce: Strefa związkowca.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dzień wolny za święto przypadające w sobotę została wyłączona

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikowi tych ośmiu godzin w innym dniu, czyli udzielenia wolnego.
Dotyczy to pracowników pracujących od poniedziałku do piątku, kiedy sobota jest dla nich dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli natomiast pracownik wykonuje pracę w sobotę (zgodnie z harmonogramem), po prostu tego dnia ma wolne. Określa to artykuł 130 § 2 Kodeksu pracy, w myśl którego “każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczbę godzin pracujących wylicza się na zasadzie proporcjonalności do zakresu pracy w umowie.
W roku 2022 taka sytuacja występuje tylko raz i dotyczy 1 stycznia 2022 r. Pracownicy otrzymują za ten dzień dodatkowy dzień wolny do odebrania. Odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę musi nastąpić w okresie rozliczeniowym, czyli w przypadku zakładów IRS i SBS do końca lutego br. Pracodawca IRS ustalił dodatkowy dzień wolny na 25 lutego, a w SBS na dzień 28 lutego br.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności