Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. wystąpiła do Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie z inicjatywą uzgodnienia i wprowadzenia nowych, bardziej precyzyjnych, zapisów do Regulaminu Pracy obowiązujących pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland.
Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” wystąpi do Pracodawcy z inicjatywą zaktualizowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania. Strona związkowa przedstawi Pracodawcy swój wstępny projekt nowego Regulaminu, który posłuży do dalszych prac. Inicjatywa NSZZ „Solidarność” dotyczyć będzie m.in.: zaktualizowania stawek zasadniczych dla poszczególnych grup pracowników, doprecyzowania zasad wypłaty nagrody rocznej, wprowadzenia nowego terminu oraz nowych zasad przyznawania podwyżek i zasad premiowania, które byłyby bardziej korzystne dla pracowników zakładów ZF ASP w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Koszulki związkowe została wyłączona

Koszulki związkowe


Wszyscy członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland, którzy są zainteresowani otrzymaniem koszulki związkowej, proszeni są o przekazanie swojego rozmiaru w Biurze Komisji Zakładowej lub bezpośrednio członkom Prezydium KZ podczas dyżurów pełnionych na stołówkach zakładowych.
Zapisy będą prowadzone do 30 kwietnia 2021 r. Jednocześnie informujemy, że koszulki typu polo lub t-shirt w kolorze firmowym wraz z wyhaftowanymi logotypami ZF oraz NSZZ “Solidarność” będą zamówione w maju br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Porozumienie podwyżkowe ws. wynagrodzeń na 2021 r. została wyłączona

Porozumienie podwyżkowe ws. wynagrodzeń na 2021 r.


12 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Poduszek Powietrznych i Pasów Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczył również Prezes ZF ASP oraz Dyrektor HR ZF Automotive Systems Poland. Tematem spotkania było uzgodnienie wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS i SBS na 2021 r.
Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zaproponowana przez Pracodawcę 4 stycznia br. wysokość podwyżek wynagrodzeń, które mają obowiązywać od 1 lutego br., jest niższa od oczekiwań pracowników.  NSZZ “Solidarność” nie może zaakceptować przedstawionej propozycji podwyżki stawki zasadniczej w kwocie bazowej 150 zł brutto oraz wypłaty wszystkim pracownikom produkcji jednorazowego dodatku w wysokości 300 zł brutto wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2021 r. Dla pracowników najważniejszym czynnikiem podwyżki jest wzrost stawki zasadniczej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności