Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zasady planowania urlopów została wyłączona

Zasady planowania urlopów


W dniu dzisiejszym Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, na którym omówiono projekt Dyrekcji dotyczący wprowadzenia zmian zasad w planowaniu urlopów wypoczynkowych przez pracowników na rok 2015. Podczas spotkania przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowali projektu Dyrekcji oraz przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące planowania urlopów wypoczynkowych. Dyrekcja TRW zobowiązała się do wypracowania kompromisowych zapisów regulujących zasady planowania urlopów wypoczynkowych, które zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


Na dzień 10 i 11 grudnia b.r. Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie zaplanowała kolejne spotkania z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Pracy, który będzie obowiązywał pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu dzisiejszym odbyło się następne planowane spotkanie dotyczące uzgodnień zapisów do nowego Regulaminu Pracy dla pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas przeprowadzonych rozmów, obie strony znacznie zbliżyły się do wypracowania jednolitego tekstu. Kilka zapisów pozostało jednak spornych. Zapisy te mają być omawiane na następnych spotkaniach celem wypracowania kompromisu, akceptowane przez obie strony oraz zapisane w Regulaminie Pracy.

Dział: Aktualności